İddianamenin iadesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

İddianamenin iadesi Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 5 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

İddianamenin iadesi

İddianamenin iadesi, soruşturma evresinde cumhuriyet savcılığı tarafından sunulan iddianamenin mahkemece kanunda sayılan sınırlı nedenlere bağlı olarak savcılığa geri gönderilmesi anlamını taşır. Daha önceki makalemizde Eskişehir ceza avukatı olarak iddianame nedir sorusunu açıklamıştık. Bugünkü makalemizde Eskişehir ceza avukatı olarak iddianamenin iadesi nedir sorusuna cevap vereceğiz.

İddianamenin iadesi şartları nelerdir

Ceza muhakemesi kanunu

  • Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle; a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, b) (Değişik:17/10/2019-7188/20 md.) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, c) (Değişik:17/10/2019-7188/20 md.) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen, d) (Ek:17/10/2019-7188/20 md.) Soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen, İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.
  • Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.
  • En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.
  • Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.
  • İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.

şeklinde olup kanun iddianamenin iadesi şartlarını açıkça belirtmiştir. Kanun koyucu iddianamenin iadesi şartlarının neler olduğunu açıkça yazdığı gibi hangi nedenlerden dolayı da iddianamenin iade edilemeyeceğini de yazmıştır. Buna göre savcılık tarafından suçun hukuki nitelendirmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. Yine iddianamenin iadesine karşı savcılığın yaptığı itirazın reddedilmesi halinde savcılık iddianamenin iadesi kararında belirtilen noksanlıkları tamamlayarak yeni bir iddianame düzenleyebilir. Yine sanık, müşteki veya avukatları tarafından iddianamenin iadesi mahkemeden talep edilebilir. Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesi halinde kovuşturma aşamasına geçilir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Detaylı hukuki hizmet almak için hukuk büromuzla veya Eskişehir ilinde bulunan avukatlar ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.