Ceza davaları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Ceza davaları Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 14 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

Ceza davaları

Ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve sulh ceza mahkemesinde görülmektedir. Eskişehir ilinde ağır ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi ve sulh ceza mahkemesi bulunmaktadır.

Soruşturma aşamasında şüphelinin tutuklanmaya sevk edilmesi halinde tutuklanıp tutuklanmamasına sulh ceza mahkemesi karar vermektedir.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi suçlara ceza davalarına bakar

5235 sayılı kanuna göre Ceza mahkemeleri,  asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. Mezkur kanuna göre;

Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Asliye ceza mahkemesi tek hakimlidir. Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır.

Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Kanunda sayılan istisnalar hariç 10 yıl ve altı cezayı gerektiren suçlara asliye ceza mahkemesi bakmaktadır. Asliye ceza mahkemesinde yargılama ortalama 1 yıl sürmekte olup bu süre dosyanın durumuna göre azalabilir veya artabilir.

Asliye ceza mahkemesi;

Tehdit, şantaj, vergi suçu, hakaret suçu, yaralama suçu, fuhuş, yalan yere yemin suçu, Kumar oynanması için yer temin edilmesi, ihaleye fesat karıştırma suçu, hırsızlık suçu, mala zarar verme suçu, cinsel taciz suçu gibi suçlara bakmaktadır. Detaylı bilgi için Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Asliye ceza mahkemesinde yargılama tek hakim ve tek savcı bulunmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Suçlara bakar

5235 sayılı kanuna göre Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere;

Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.

Yağma suçu ve cezası TCK 148

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Nitelikli dolandırıcılık TCK 158 suçu ağır ceza mahkemesinde görülmektedir. Avukatlar ceza davalarına bakmaktadır.

Hileli İflas TCK 161

Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

  • Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,
  • Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,
  • Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,
  • Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi, gerekir.

Eskişehir ceza avukatı olarak müvekkillerimize ceza davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kasten öldürme suçu TCK 81

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten öldürme suçunun nitelikli hali olması halinde kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten öldürme suçu ile ilgili ceza davaları için Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yağma Suçu ve cezası TCK 148

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır. Ceza davaları ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Ceza davalarında avukat tutmak zorunda mıyım?

Şüpheli veya sanık bazı suçlarda avukat ile temsil edilmek zorundadır. Kişilerin ceza davaları için avukat tutacak parası yok ise baro tarafından kişilere avukat atanmaktadır. Ceza davalarının bazı suçlarında ise avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Eskişehir ağır ceza avukatı, Eskişehir ceza avukatı gibi konularda Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.