Fetö Ankesör davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Fetö Ankesör davası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 18 Mayıs 2023 tarihinde yazıldı.

Fetö Ankesör davası

Fetö/pdy soruşturmaları kapsamında görülmekte olan dava türünün bir tanesi de halk arasında  fetö ankesör davası olarak bilinen ardışık aramalardan kaynaklı ceza davasıdır. Fetö soruşturmalarından kaynaklı davalar ve fetö ankesör davası ağır ceza mahkemesinde görülmektedir.  Fetö ankesör davası yada diğer adıyla ardışık aramadan kaynaklı ceza davası ile ilgili hukuki paylaşımlarımıza devam ediyoruz.

Ardışık arama nedir?

Fetö dosyalarında görülmekte olan ardışık arama bir kısım askeri personelin aynı anda veya zamanda ankesörlü  hattan art arda aranması demektir.  Örneğin A şahsının askeri personel olan B, C ve D şahıslarını sırayla araması şeklinde gerçekleşen aramalar ardışık aramadır.

Yerel mahkeme tarafından verilen bir kararda;,

Dosya içeriğinden sanığın, Fetö/PDY soruşturmaları kapsamında başka asker şahısların da arandığı tespit edilen çeşitli ankesörlü telefon/sabit hat numaralarından TSK mensubu başka asker şahıslarla ardışık olarak 23/10/2013-05/12/2015 tarihleri arasında arandığı sabit ise de, söz konusu arama içeriklerinin bulunmadığı,

bu haliyle içeriği tespit olunamayan hts kayıtlarına konu aramaların örgüt mensupları tarafından gerçekleştirildiği kabul edilse dahi mahkememizce haklarında etkin pişmanlık hükümleri uygulanan bir çok sanığın alınan beyanlarında örgütle bağlantılarını kopardıktan sonra dahi örgüt mensuplarının kendilerini ısrarlı bir şekilde sabit hatlardan aramaya devam ettiğini beyan ettikleri de gözetildiğinden…. sanığın beraatine karar vermiştir.

Ardışık Arama kriterleri nelerdir?

Ardışık arama kriterleri birden fazla olup detaylı bilgi için Eskişehir ceza avukatından bilgi alabilirsiniz. Bazı kriterleri belirtmek gerekirse;

  • Aramalar tek taraflı olması, kısa süreli olması veya sadece çağrıdan ibaret bulunması,
  • Aranan kişilerin genellikle aynı rütbede olması ve bağlı bulunduğu kuvvetlerin de denk olmaları,
  • Mahrem imamlar tarafından gerçekleştirilen arka arkaya aramanın (ARDIŞIK ARAMA) örgütsel amaçlı olduğuna dair karine oluşturması,
  • Aramanın mesai saatleri dışında yapılmasıdır.
  • Aramanın periyodik olması,
  • Mahrem imamın sorumlusu olduğu asker şahıslarla aynı ilde ikamet ettiği ve aynı ildeki sabit hatlarla iletişim kurduğunun gözetilmesi,

Bir yargıtay kararında;

Yukarıda açıklanan özellikler doğrultusunda, bir asker şahsın; örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ileve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta vb. gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaata ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağında kuşku yoktur.

Fetö Ankesör davası Yargıtay kararı

Yargıtay 16. CD 2018/5526 E. 2019/6842 K. sayılı karar

Fetö ankesör davası ile ilgili birden fazla yargıtay kararı bulunmaktadır. Bu kararların her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.

Mezkur karara göre; …03.10.2017 tarihli Analiz İnceleme ve Tespit Tutanağında “sanığın kendi adına kayıtlı ve kullanımında olan 0 507 740 04 53 GSM nolu hattının Balıkesir İl Merkezinde bulunan (9) ayrı ankesörlü telefondan, (10.01.2014 – 09.03.2015) tarihleri arasında toplam (51) kez arandığının, bu aramalarda kendisi gibi astsubay olan Oğuzhan Günay ve Çağrı Çelik isimli şahıslarla (24.01.2014 – 26.06.2014) tarihleri arasında (4) ayrı ardışık aramasının bulunduğunun,

toplam (51) kez yapılan aramalardan, (36)’sının tekil, (15) tanesinin ise ardışık olduğunun” belirtilmesi karşısında, arama sayısı, aramaların periyodik olması, konuşma süreleri, sanığın farklı ankesörlü telefonlardan aranması, ardışık aramaya dahil olan şahısların aynı rütbede olması, iletişime dair kayıtların incelenmesinde ankesörlü hattan aranmanın makul görünmemesi nazara alındığında, sanığın örgütün iletişim metotlarından olan “ankesörlü/sabit hatlardan aranma” gizli iletişim sistemine dahil olduğu,

yine bir başka dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan ve “sanık aleyhine beyanlarda bulunan” Kadir Başkemer’in, yargılamada tanık olarak alınan beyanında benzer anlatımlarda bulunarak “sanığın sohbet adı altındaki örgütsel toplantılarına katıldığını” söylemesi karşısında, mahkemenin sanığın örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulünde bir isabetsizlik olmadığı, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı,

hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık müdafinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden..

Ankesörlü telefon yada sabit hatlardan yapılan tekin, ardışık veya periyodik aramaların fetö silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturup oluşturmadığı ile ilgili sorularınızı Eskişehir hukuk bürolarına veya Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

Fetö Ankesör davası

Fetö Ankesör davası Fetö Ankesör davası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.