Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kişilerin huzur ve sükununu bozma Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 7 Kasım 2022 tarihinde yazıldı.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu TCK 123 de düzenlenmiştir.  TCK 123’e göre Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 123’ün faili herhangi bir kimse olabilir.  Maddede belirtilen fiillerle huzur ve sükunu bozulan herhangi bir kişi bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun maddi unsuru, sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ” ısrarlar telefon edilmesi” veya ” gürültü yapılması” yada aynı maksatla “hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması” dır. Suç bu seçimlik hareketlerden birinin yapılması veya sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye karşı hukuka aykırı başka bir davranışta bulunmasıyla oluşmaktadır.

TCK 123. maddede tanımlanan suçun, benzer suçlardan ayrımına yarayan kriter, gürültünün huzur ve sükunun bozmaya elverişli yeterli sayılması, ayrıca bu gürültünün huzur ve sükunu bozmaya elverişli olmasının yeterli sayılması, ayrıca bu gürültünün bir kimsenin sağlığına zarar vereceği ağırlığa ulaşmasının aranmamış bulunması ve fiilin belirli bir kimseye yönelik olarak yapılmasıdır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun manevi unsurunun oluşabilmesi için, bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunan failin bu seçimlik hareketlerden bir veya bir kaçını belirli bir kimse olan mağdurun ” sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla” gerçekleşmesi gerekir.  Özellikle belirtmek gerekir ki bu suçun oluşması için bir kez değil ısrarla gerçekleşmesi gerekir. Aynı fiille birden fazla kimsenin huzur ve sükunun bozulması halinde eylem zincirleme tek suçu oluşturur.

TCK 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili diğer makalemize buradan ulaşabilirsiniz. 

Israrlı takip suçu ve cezası

TCK 123/A; Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir
kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
Suçun;
a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,
b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,
c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

TCK 123/A ısrarlı takip suçu  TCK 123 de düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun özel bir türüdür. Konu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

TCK 123 ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/8472 E. 2014/1008 K. sayılı kararı; Mahkemece, müştekinin çocuğu ile sağlık ocağına gittiği sırada şüphelinin içinde bulunduğu araç ile kendisini takip ettiği, sağlık ocağında yaklaşık 20 dakika kadar kalıp çıktığında da kapı önünde beklediğini gördüğü ve yine araçla peşinden geldiği, müştekinin durumu haber vermek için eşinin iş yerine yöneldiği halde şüphelinin takibine devam ettiğini ve iş yerine girince şüphelinin de aracını park ettiği, durumu eşine anlatması ve eşinin isteği üzerine caddeye çıkıp yürüdüğünde şüphelinin yeniden aracını çalıştırıp takibe geçtiği oluşa uygun olarak kabul edilmiş ve açıklanan eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğuna ilişkin vasıflandırmanın doğru olduğu anlaşıldığından şeklindedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza davasında avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8026 E. 2020/4736 K. sayılı kararı Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu ile korunan hukuki yarar kişi özgürlüğünün korunması ve bireyin, psikolojik ve ruhsal bakımdan rahatsız edilmemesi ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için, kanun metninde yazılı bulunan telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla, hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli olmadığı, eylemlerin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf kişilerin huzur ve sükûnunu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında; sanığın, birlikte yaşadığı, katılanın kızı ile aralarındaki problemleri konuşmak ve ayrılmalarını isteyen katılanı ikna etmek için telefonla aradığı şeklindeki savunması karşısında; atılı suçun ne şekilde sırf huzur ve sükunu bozma saiki olarak kabul edildiği yöntemince açıklanmadan, yasal olmayan gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, şeklindedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.