Şantaj Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Şantaj Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 22 Eylül 2021 tarihinde yazıldı.

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj, Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Türkçe “Baskı” ve “Tehdit” anlamlarına gelmektedir. Şantaj kelime anlamı itibariyle; Maddi veya manevi çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili olumsuz bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutarak tehdit etmektir. Bazen de her hangi bir kimseye elinde bulundurduğu bilgiyle kişiye baskı uygulayarak istemediği bir davranışta bulunmaya zorlama şeklinde de gerçekleşmektedir.

Özetle şantaj suçun da mağdurun iradesine baskı uygulanarak ona bir şeyi yaptırma veya yaptırmama şeklinde gerçekleşmektedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Şantaj Suçunun Cezası Nedir

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Yasa da; hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Anılı maddenin ikinci fıkrasında ise; kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunacağı belirtilmiştir.

Telefon, İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Şantaj Suçu

Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak bu suçun instagram, facebook, twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden veya whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da şantaj suçu işlenmektedir. Kişilerin ikili ilişkileri, uygunsuz görüntüleri, fotoğrafları, videoları veya başkaları ile olan yazışmaları izinsiz şekilde ele geçirilerek şantaj unsuru olarak kullanabilmektedir. Bu durumda çoğu zaman şantaj suçu ile birlikte Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK madde 134), Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu (TCK madde 135) ve Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (madde 136) da birlikte işlenebilmektedir.

Şantaj Suçunda Şikayet Süresi ve Görevli Mahkeme

Şantaj suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Resen soruşturmaya tabidir. Yetkili adli merci tarafından suçun işlenildiğinin öğrenilmesi ile soruşturma başlayacaktır. Ancak soruşturmanın her halükarda zaman aşımı süresi içerisinde başlamış olması gerekmektedir. Zamanaşımı süresi dolduktan sonra suç ile ilgili soruşturma yapılmayacaktır.

Şantaj Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 27/04/2015 tarih ve 2014/23359 E. , 2015/6843 K. Sayılı kararı “.. Katılan ile sanığın kardeşi temyiz dışı sanık …’ın evli iken aralarında görülen boşanma davası bulunduğu, olay günü sanığın, katılanın başka erkeklerle birlikte çekilen çıplak fotoğrafları katılanın babası ve kız kardeşine göstererek, boşanma davasında katılanın sanığın kardeşi …’tan herhangi bir hak iddia etmemesini, aksi takdirde fotoğrafları herkese göstereceğini ve katılanı rezil edeceğini söylemesi şeklinde gerçekleşen olayda, Katılanın beyanı, tanık beyanları ve temyiz dışı diğer sanık beyanları dikkate alındığında, atılı eylemlerin sübut bulduğu, katılanın özel görüntüsünü temin edip, onun rızası dışında ifşa ettiği anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK’nın 134/2-1. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal, sanığın, katılandan boşanma davasında herhangi bir hak iddia etmemesini, aksi takdirde fotoğrafları herkese göstereceğini ve katılanı rezil edeceğine yönelik beyanları şantaj suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, mahkemece sanığın eylemleri sabit kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden,..” Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 26/02/2019 tarih ve 2014/39817 E. , 2019/2921 K. Sayılı kararı “…Sanığın, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları müştekiden para almak maksadıyla, ilişkilerini ailesine söyleyerek, müstehcen görüntülerinin bulunduğu CD’yi müştekinin ailesine ve internet vasıtasıyla da herkese göstereceğini belirterek, şantaj eylemini, değişik zamanlarda birden fazla defa gerçekleştirmesi karşısında, TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,..”

Yine Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 18.12.2019 tarih ve 2019/503 E. , 2019/11963 K. Sayılı kararı “…Sanık …’ün, sevgili olma teklifini reddeden mağdur … tarafından aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin sona erdirilmesine öfkelenerek, mağdurla gerek telefonla gerek yüz yüze iletişim kurma çabalarının da sonuçsuz kalmasının ardından, mağdurla aynı binada oturan ve mağdurun kuzeni olan tanık …’nın telefonuna, mağdurla olan ilişkisini devam ettirmek ve onunla tekrar görüşmek maksadıyla, mağdura iletilmesi kastıyla ve ona iletileceğini bildiği çok sayıda mesaj gönderip, mağdura ulaşamayınca, 22.06.2011 tarihinde; “Şimdi babasını, askerdeki abisini, … abisini, … ablasını,… ablasını, dayısını arıyorum ve Cd gönderiyorum, bakalım ne yapacaksınız”, 23.06.2011 tarihinde; “Tüm mahallen öğrenecek nasıl bir ibne olduğunu, bakkaldan manava kadar tüm gençler s… için kapında bekliyecek, internette tüm iletişim bilgilerin verilecek, aileni arıyacaklar .. diye” biçimindeki mesajları gönderek, eşcinsel olduğunu söylediği mağdura yönelik TCK’nın 107/2. madde ve fıkrası yollamasıyla aynı Kanun’un 107/1. madde ve fıkrasındaki şantaj suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; Gerek örnekleri dosyaya sunulan mesajları gönderdiğine ve mesajların içeriğinin doğru olduğuna ilişkin sanığın ikrarına gerek mağdurun tanıkların anlatımlarıyla da doğrulanan beyanlarına göre, sanığın, aralarındaki arkadaşlık ilişkisini sona erdiren mağdurdan ayrılmak istemeyip, mağdurun kendisiyle görüşmemesi halinde eşcinsel olduğuna dair şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususları ailesine ve yakın çevresine yayacağı tehditleriyle şantajda bulunması eyleminin sübut bulduğu, TCK’nın 107/2. madde ve fıkrasındaki suçun oluşumu için, yarar sağlamak amacıyla bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnad edileceği tehdidinde bulunulması yeterli olup, isnada konu hususların gerçek olması gerekmediği gibi, sanığın elinde isnadı ortaya koyacak belge ve bilgi bulunmasının da şart olmadığı gözetilmeksizin, “… katılan …’ın özel hayatı ile ilgili bu tarz bir görüntü olduğuna dair sanığın inkara dönük savunmasının aksine herhangi bir maddi delil ve bulguya ulaşılamadığı…” şeklindeki yasal olmayan ve dosyada mevcut delil durumuna uygun düşmeyen gerekçelerle sanığın şantaj suçundan CMK’nın 223/2-e madde, fıkra ve bendi gereğince beraatine karar verilmesi,”

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.