Anlaşmalı boşanma protokolü

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma protokolü Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 8 Haziran 2023 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü ibraz edilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanmanın sonuçları hakkında yaptıkları anlaşmalar yer almaktadır.  Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin kusurları tartışılmamakta ve incelenmemektedir.

Son yıllarda anlaşmalı boşanma davalarında artış gözlemlenmektedir. Türk Medeni Kanunu 166. maddesine göre;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur, anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer gibi sorularınız için bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

  • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.
  • Eşlerin boşanmanın tüm ayrıntıları hakkında anlaşmış olması gerekir.
  • Çocukların velayeti ve nafaka hususunda tarafların anlaşmış olması gerekir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve mahkemeye sunulması gerekir.
  • Eşlerden birinin dava açması diğer eşin davayı kabul etmesi veya eşlerin birlikte dava açması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Anlaşmalı boşanma davası aile mahkemesinde açılmaktadır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemesi Aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakmaktadır. Eskişehir ilinde açılacak dava Eskişehir aile mahkemesinde açılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları mahkemelerin yoğunluğuna göre 15 gün ile 3 ay arasında sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceği ile ilgili avukatlardan hukuki yardım alabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitmekte olup protokolde her hususun olması, tarafların duruşmada protokolü kabul etmesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Duruşmada tarafların boşanmalarına karar verildikten sonra hakim tarafından gerekçeli karar açıklanmakta ve gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmektedir. Taraflar gerekçeli kararı tebliğ aldıktan sonra karara itiraz etmez ise karar kesinleşir ve taraflar resmen boşanmış olur. Anlaşmalı boşanma davası masrafı olarak ise avukata ödenecek ücret ve yargılama masrafı bulunmaktadır. Eskişehir boşanma avukatı olarak müvekkillerimize  anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması ve boşanma davasının takibi konularında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Davacı eş ……………. (TC:………………… ) ve davalı eş ……….. (TC: …………….) …./…./…….. tarihli evliliklerini bitirmek ve karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmak hususunda karar vermiş olup, işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

  1. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ……………. tarafından, davalı eş …. aleyhine açılacak olan boşanma davası davalı eş tarafından aşağıdaki şartlar dâhilinde kabul edilmektedir.

  1. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:
  2. Davacı b….., davalı … 20.000 TL(yirmibintürklirası) maddi tazminat ödeyecektir. Bu ödeme 20.000 TL (yirmibintürklirası) …2021’den başlamak üzere her ay 1.000 TL (Bin Türklirası) olarak 20 eşit taksitte ödenecektir. Davacı nafaka ve başka bir tazminat ödemeyecektir. (ÖDENECEKSE YAZILACAK)Taraflar bu hususta tam bir mutabakat içindedir.
  3. Tarafların anlaşılan miktarlar dışında birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmamaktadır.

III. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir. Hâlihazırda ortak mal bulunmamaktadır. Taraflar varsa evlilik öncesi ve evlilik birliği esnasında edinilen mallar ile tüm kıymetlerden işbu protokol dışında bir hak iddia etmeyeceklerini karşılıklı olarak kabul etmiştir. Yine tarafların şu an birlikte oturduğu evdeki tüm eşyalar davalı ….. ait olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası yargı kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.12.2018 Tarih ve 2018/6884 Esas – 2018/14951 Karar sayılı kararı “Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse diğer hususlarda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “Çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.”

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.