Hırsızlık Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Hırsızlık Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 11 Ağustos 2021 tarihinde yazıldı.

Hırsızlık Suçu ve Cezası

Hırsızlık suçu ve cezası  5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 141. Maddesinde tanımlanmış olup; zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse hırsızlık suçunu işlemiş olacaktır.

Basit Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Basit hırsızlık suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesinde düzenlenmiştir. Anılı madde ““Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Hırsızlık suçu ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Nitelikli Hırsızlık Nedir Cezası Nedir?

Nitelikli hırsızlık suçları Türk Ceza Kanunu’nun 142. Maddesinde 3 kategori şeklinde düzenlenmiş ve yasada ayrı müeyyideye tabi kılınmıştır.

A) Üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasını gerektiren haller 142/1. Fıkrada düzenlenmiştir

 • Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 • Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 • Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 • Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

B) Beş yıldan on yıla kadar hapis cezasını gerektiren haller 142/2. Fıkrada düzenlenmiştir.

 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 • Büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
 • Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili detayları Eskişehir hukuk bürolarından öğrenebilirsiniz.

C) Beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren haller 142/3. Fıkrada düzenlenmiştir.

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde,
Ayrıca bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacak ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacaktır.

Gece Vakti Hırsızlık Suçu ve Cezası

Gece Vakti; Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresine denir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 143. Maddesinde; Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az olması:

Hırsızlık suçuna konu malın değerinin az olması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 145. Maddesinde düzenlenmiştir. Malın değerinin azlığından kastedilen şey, ekonomik değerinin çok az olmasıdır. Yargıtay uygulamalarında ise suçu işleyen kişinin daha fazlasını alma imkanı varken daha azını alması halinde bu maddenin uygulanacağı belirtilmektedir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 17.04.2013 gün, 2010/13966 E. ve 2013/8406 K. sayılı kararına göre,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 145. maddesindeki ‘malın değerinin azlığı’ kavramının, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 552. maddesindeki ‘hafif’ ve ‘pek hafif’ ölçütleriyle, her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerlik bulunmadığı, ‘değer azlığının’ 5237 sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, bunun, daha çoğunu alabilme olanağı varken,

yalnızca gereksinmesi kadar değer olarak da az olan şeyi alma durumunda, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı değerlendirilip, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden ve öngördüğü koşullar gerçekleşmemesine karşın, sanık hakkın aynı Yasanın 145. maddesi uyarınca indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır

Hırsızlık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller Nelerdir?

Hırsızlık suçunun;
Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kullanma Hırsızlığı Durumunda Verilecek Ceza Nedir?

Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz. Hırsızlık Suçu ve Cezası ile ilgili TCK m141vd okuyabilirsiniz.

Zorunluluk Halinde İşlenen Hırsızlık Suçunda Verilecek Ceza Nedir?

Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize ceza dosyalarında hizmet vermekteyiz. Hırsızlık Suçu ve Cezası ile ilgili TCK 141 vd okuyabilirsiniz.

Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı  Oğuz Özdemir

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.