İsim değiştirme davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Aile Hukuku

İsim değiştirme davası Eskişehir Aile Hukuku Avukatı tarafından | 15 Eylül 2021 tarihinde yazıldı.

İsim değiştirme davası

Sosyal yaşamda iletişim kurulurken ilk söylenen şey ad ve soyaddır. İsim ve soyadı seçmek kişilerin elinde değildir. Doğduklarında onlara verilen isimle ve soyadlarıyla hayata başlarlar. Ancak çoğu insan isminden memnun değildir. Hatta soyadından da memnun olmayan çok insan vardır. Bu kişiler isterlerse isimleri ve soyadlarını değiştirebilirler. İsmin amacı kişiyi toplum içinde ayırt etmek diğer kişilerden ayırmaktır. İsim ve soyadı davaları çekişmesiz davalar olup kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. İsim ve soy isim davaları çekişmesiz davalar olduğu için yalnızca davacı taraf bulunmaktadır. Bu davalarda davalı taraf yasa gereği Nüfus Müdürlüğüdür. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize isim değiştirme davasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İsim ve Soyadı Değiştirme Nüfus Müdürlüğünden Yapılabilir Mi?

İsim ve soy isim değiştirme davası, isim ve soyisim düzeltme davasından farklılık arz etmektedir. İsim ve soyisim düzeltme davasında harf hataları ve yanlış imla hatalarının düzeltilmesi için başvurulan yoldur. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus olmak üzere mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu uygulama 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmektedir.  İsim soy isim değiştirme davası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

İsim ve Soyisim Değişikliği İçin Haklı Sebepler Nelerdir?

İsim ve soy isim değişikliği için haklı sebepler Medeni kanunumuzun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Medeni Kanun madde 27′ de ”Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez.Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.” şeklindedir. Mevzuatta ki haklı sebepler çok geniş kapsamda değerlendirilmektedir. Haklı sebepler kavramı objektif sebepler olabileceği gibi tamamen sübjektif sebepler de olabilir. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak konu ile ilgili bir başka makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Haklı sebeplere örnek verecek olursak

 • Şahsın isminin örf ve adetlere uymaması
 • İsim alay edilecek bir isim ise
 • Şahıs çevresi tarafından başka bir isim ile anılmaktaysa
 • İsmin kendi karakterine uymadığı düşüncesi
 • Kişinin kardeşinin de aynı isme sahip olması
 • İsmin unisex olmasından kaynaklı olarak cinsiyet karışıklığına sebep olması
 • Aynı isim ve soy isimde bir akrabaya sahip olunması
 • Aynı isme sahip olan bir şahsın aranması
 • Telaffuzunun zor olması,
 • Mesleki ve sanatsal gerekçeler ile vb. şekilde haklı sebepler kavramı artırılabilir.
İsim ve Soyisim Değişikliği Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Nüfus Hizmetleri K. m. 36/1 göre isim ve soy isim davaları davacının yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

İsim ve Soyisim Değişikliği Davasında Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsim ve soy isim davalarında gerekli evraklar nufus kayıtlarından yürütüldüğü için mahkemece nufus kayıtlarının celbi dosyaya alınır. Burada önemli olan haklı sebeplerimizin ispatı noktasında elimizde bir evrak varsa bunu dosyaya sunmaktır. Örneğin isim karışıklığı yaşanıyorsa, bunun tespiti noktasında yada isim ve soyismimizi değiştirme nedenimizi ispatlayabilecek herhangi bir evrak olduğu takdir de bunu mahkemeye sunmamız işimizi kolaylaştıracaktır. İsim ve soyisim davalarında pratikte en önemli delil tanık beyanlarıdır. Yani içinde olduğumuz mevcut subjektif durumu örneğin toplumda beni bu isim ve soyisimle anıyorlar gibi haklı sebeplerimizi tanık deliliyle ispatlayabiliriz. Mahkemelerde genellikle iki tanık dinlenmektedir.

İsim ve Soyisim Değişikliği Davasında Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

İsim ve soy isim değişikliği davalarında davalı olarak nüfus müdürlüğü gösterilmelidir. Dava dilekçesinin uzman avukatlar tarafından hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz. Zira haklı isim ve soy isim değişikliği için haklı sebep kavramının içini dolduramadığınız, yani davanızı somutlaştıramadığınız takdir de davanın reddine karar verilecektir. İsim Değişikliği ve Soyisim Değişikliği davalarında Eskişehir ve çevre illerde müvekkillerine hizmet veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz.

İsim ve Soyisim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim ve soyisim değiştirme davası işlemler hızlı bir şekilde yapıldığı takdirde ilk celsede en geç ikinci celse de tamamlanır. Yani mahkemenin iş yüküne göre dava açıldıktan sonra ki duruşma tarihi önemlidir. Ad ve soyadı değiştirme davası kabul edildiğinde mahkeme değişikliği yerel veya ulusal bir gazetede ilan ettirir ve nüfus kayıtlarında gerekli değişikliğin yapılması için mahkeme kararını nüfus müdürlüğüne bildirir.

İsim ve Soyisim Davasında Haklı Sayılmayacak Sebepler Neler Olabilir?

 • Aile içerisinde suç işlemiş yahut suça karışmış birisinin olması
 • Şahsın sabıka kaydının bulunması ve bundan dolayı kendini bulmalarını engellemek istemesi
 • Popüler ve şöhret sahibi kimseler ile aynı isim ve soy isime sahip olmak istememesi
 • Suçlu kimseler ile aynı soy isime sahip olunduğunda soyadı değişikliği genellikle yapılabilmesine rağmen aynı sebeple isim değişikliği yapmak genellikle mahkemede kabul görmemektedir
 • Aynı ada sahip çok fazla insan olması
 • Kan davası gibi sebepler dolayısıyla kişilerin kimliklerini saklamak istemeleri

İsim ve Soyisim Davasının Kabul Edilmesinin Sonuçları

İsim ve sayad değişikliği davasında çıkan karar yerel ya da ulusal bir gazetede ilan ettirilmektedir. İsim ve soyadı değiştirme davaları kesinleşince kişi mahkemece düzeltilen isim veya soyadı kullanmaya başlayacaktır. Bunun doğal sonucu olarak kişi evli ve erkekse eşinin ve çocuklarının da soyadı değişecektir.

İsim ve Soyisim Değişikliği Davasına İtiraz Edilebilir mi?
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.Zarar görmenin somut delillerle objektif olarak ispatlanması gerekmektedir.

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Aile Hukuku kategorisinde yer alıp, Aile Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.