Boşanma davasında kadının hakları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Boşanma davasında kadının hakları Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 15 Eylül 2023 tarihinde yazıldı.

Boşanma davasında kadının hakları

Eşlerin açtıkları boşanma davasında kadının hakları ve erkeğin hakları bulunmaktadır. Boşanmak isteyen tarafların boşanma davası süreci ile ilgili mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen eşlerin açabilecekleri boşanma davalarından biri de anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında kadının hakları ise şu şekildedir:

Boşanma davasında kadının hakları

Mal paylaşımına ilişkin hakları

Evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallarda eşlerin ortak hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığının eşler arasında yarı yarıya paylaştırılması gerektiğinden kadının evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan tüm mal varlığının yarısını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu duruma istisna olarak diğer eşe miras kalan mallar hakkında kadının talep hakkı bulunmamaktadır.

Şahsi eşyalarını alma hakkı

Evlilik birliği öncesinde kadının sahip olduğu taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde erkeğin hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanma davası sonrasında kadın sahip olduğu şahsi eşyalarını alma hakkına sahiptir.

Düğünde takılan ziynet eşyalarını alma hakkı

Düğünde kadına veya erkeğe takılmış olan ziynetler Yargıtay’ın emsal kararları uyarınca kadına aittir. Bu nedenle düğünde takılan ziynetler kadının şahsi malı sayılmaktadır. Dolayısıyla boşanma davası ile kadın ziynet eşyaları talep etme hakkına sahiptir.

Çocuğun velayetine sahip olma hakkı

Evlilik birliği içerisinde müşterek çocuğun bulunması halinde mahkeme müşterek çocuğun velayetini çocuğun yararına olacak şekilde eşlerden birine verir. Müşterek çocuk/ların velayetini kadının alma hakkı bulunmaktadır.

Çocuğun velayetinin kadına verilmemesi halinde kişisel ilişki kurma hakkı

Her ne kadar müşterek çocuğun velayetini kadının alma hakkı bulunsa da mahkemenin velayeti erkeğe verdiği durumlar nadiren de olsa bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin erkeğe verilmesi halinde kadının müşterek çocukla görüşmek adına kişisel ilişki kurulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Türk medeni kanununa göre;

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar eder.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Kendisi için nafaka alma hakkı

Kadın çalışmıyor olup evlilik birliği içerisindeki geçimini erkek sayesinde sağlıyorsa kadın boşanma davası sonrasında yoksullaşacaktır. Boşanma davasından sonra çalışmadığı için veya erkeğin maddi durumunun kadına göre çok daha iyi olduğundan yoksullaşacak olan kadın, erkekten nafaka alma hakkına sahiptir. Eskişehir boşanma davası ile ilgili Eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/14750 E. 2017/3757 K. sayılı kararı;

28.11.1956 tarih ve 15/15 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, nafakanın artırılması, kaldırılması veya nafakaya hükmedilmesine dair istemlerin kabulünde, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmesi gerekir. Buna göre, mahkemece davaya konu talebin kısmen kabulüne karar verilirken, nafakaya dava tarihten itibaren hükmetmek gerekirken; nafakanın başlangıç tarihinin hükümde gösterilmemiş olması doğru görülmemiştir.

Çocuğun velayetinin kadına verilmesi halinde çocuklar için nafaka alma hakkı

Müşterek çocuğun bakım ve giderlerinden eşlerden ortak olarak sorumlu olup bundan kaçınmaları söz konusu olamaz. Mahkemece çocuğun velayetinin kadına verilmesi halinde kadının diğer eşten çocuğun bakım ve giderlerini karşılayabilmek için nafaka alma hakkı bulunmaktadır. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili detaylar için Eskişehir boşanma davası avukatına soru sorabilirsiniz.

Maddi tazminat hakkı

Kadının boşanma davasında kusursuz olması veya erkeğe göre daha az kusurlu olması halinde erkekten dilediği miktarda maddi tazminat isteme hakkına sahiptir. Türk Medeni Kanunu’na göre;

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Manevi tazminat hakkı

Kadın evlilik birliği süresince kişilik haklarının zarar görmüş olması nedeni ile erkekten dilediği miktarda manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Türk medeni kanununa göre Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. Boşanma davasında kadının hakları ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Boşanma davasında kadının hakları ; nafaka, ziynet, velayet, maddi ve manevi tazminat ve diğer haklardır.  Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları aynı şekilde olup detaylar için hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.