Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 11 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Mahkeme boşanma kararını verdikten sonra kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşler arasında eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanmaktadır. 4721 sayılı Medeni Kanunumuzda 01.01.2002 tarihinden itibaren taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça boşanma halinde mal paylaşımı rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” hükümlerinin yasal mal rejimi olarak uygulanacağı kabul edilmiştir. Kanunda ki düzenlemeye göre her eş diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahiptir. Bu hak mahkemeden ‘katılma alacağı davası’ açılarak talep edilmektedir. Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Bu nedenle uygulamada boşanma davası açıldığı zaman ayrı bir dava olarak mal paylaşımı davası açılmakta mahkemelerce de boşanma davasının kesinleşmesi, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapılmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar. Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde boşanma davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Eşin Edinilmiş Malları

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  • Kişisel mallarının gelirleri,
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Eşin Kişisel Malları

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  • Manevî tazminat alacakları,
  • Kişisel mallar yerine geçen değerler,
  • Evlenmeden önce tarafların kendisine ait olan malvarlığının ne olacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Eskişehir Barosuna bağlı avukatlardan hukuki yardım alabilir.

Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler Ne Demektir

Edinilmiş malın elden çıkarılması sonucu onun yerine başka bir mal varlığı değeri kazanıldığında buna edinilmiş mal yerine geçen değer denmektedir. Örneğin, çalışan bir eş maaşını biriktirip araba alması sonra arabasını satıp ev almasında söz konusu ev edinilmiş mal yerine geçen değerdir. Mal paylaşımında edinilmiş mal olarak nitelendirilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Protokolünde Mal Paylaşımına İlişkin Düzenleme Yapılabilir Mi

Mal paylaşımını anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolünde düzenlenebilir. Bu durumda ayrı bir dava açılmasına gerek kalamayacaktır. Önemle belirtmek gerekirse mal paylaşımına yönelik talepler boşanma davasının eki niteliğinde olmadığından mal paylaşımına ilişkin bir düzenleme yapılmamış ise ayrıca mal paylaşımı davası açılabilir. Bu sebeple mal varlığı olan ve anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen çiftlerin mutlaka bir avukattan hukuki yardım almasını tavsiye ediyoruz.

Ziynet Eşyası Mal Paylaşımına Dahil Edilir Mi

Kural olarak evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayıldığından ziynet eşyaları kadının kişisel malı kategorisine girmektedir. Ancak ziynet eşyalarının evin ihtiyaçları, düğün borçları, araba alma v.b. sebeplerle iade edilmemek üzere kocaya verildiği kanıtlanırsa koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulacaktır. Ziynet Eşyaları ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ne Zaman Sona Erer

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin yanı sıra eşler mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimlerinden bir tanesini seçme hakkına da sahiptirler. Eşlerden birinin ölümü veya yasal mal rejimi dışında başka bir mal rejiminin seçilmesi halinde edinilmiş mallara katılma rejimi sona erecektir. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erecektir.

Tasfiye İşlemi Nasıl Yapılır

Kişisel mallar tasfiye işlemleri dışında tutularak edinilmiş mallar tasfiye edilir. Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerlerine göre hesaplanır. Sonrasında da ‘artık değer’ belirlenir ve kural olarak bu değer eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Artık değer, edinilmiş mallara eklenecek değerler ve kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı ifade eder.

Değer Artış Payı Ne Demektir

Eşlerden birinin diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunması durumunda tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında sahip olacağı alacak hakkı “değer artış payı” olarak tanımlanmaktadır. Değer artış payının istenebilmesi için edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi gerekir. Mevcut mal rejimi sona ermeden değer artış payı istenemeyecektir.

Boşanma Öncesinde Eşlerin Malvarlığını Elden Çıkartarak Mal Kaçırması Halinde Ne Yapılabilir

Aile Hukuku eşlerden birinin zarar görmesini engellemek üzere düzenlemeler getirmiştir. Eşlerden biri Aile Hukuku kurallarına aykırı olarak mal paylaşımını egale etmek için elden mal çıkartıyorsa diğer eş mal varlığının korunması amacıyla boşanma davası açmadan tedbir isteyebilecektir. Yine eşlerden biri mal paylaşımı davasında dava açılırken tedbir talebinde de bulunabilecektir. Bu durumda mahkemece malvarlığını azaltan eşin malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkını sınırlandırıcı tedbir kararı verebilecektir.

Boşanma davası nerede açılır?

Boşanma davası eşlerin birinin ikamet adresinde açılabileceği gibi son 6 ay yaşadıkları yer aile mahkemesinde de açılabilir. Örneğin Eskişehir ilinde yaşayan kişiler Eskişehir Aile Mahkemesinde boşanma davası açabilir. Yine Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Boşanma davası nasıl açılır adlı makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.