Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 26 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kişisel kullanım amacıyla satın alan, herhangi bir surette uyuşturucu maddeyi kabul eden ve kullanma amacıyla bulunduran kişi uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olacaktır.

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu Yargılama Evresi

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Bu karar, denetimli serbestlik süreci ile birlikte failin adli sicil kaydının bozulmadan topluma kazandırılmasını sağlamaktır. 5271 sayılı CMK nın 171. Maddesindeki şartlara bakılmaksızın 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. 5 yıllık süre içinde yükümlülüklere uyan ve yasakları ihlal etmeyen şüpheli hakkında yargılama yapılmadan suçtan kurtulur. Erteleme süresi içinde en az 1 yıllık denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Tedbir süreci Cumhuriyet Savcısı tarafından 3 aylık periyotlarla en fazla 1 yıl uzatılabilir.

Şüpheli, kendisi hakkında verilen davanın açılmasının ertelenmesi, denetimli serbestlik ve var ise tedavi altına alınmasına ilişkin karara karşı, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etme olanağı bulunmaktadır.

Şüpheli savcılık tarafından kendisine tanınan 5 yıllık erteleme süresince; tarafına yüklenmiş olan yükümlülüklere ya da uygulanmakta olan tedavinin gereklerine uygun davranmaz ve yeniden kullanmak amacıyla uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alması ya da bulundurması veya şüphelinin erteleme süresinde uyuşturucu madde kullanması durumunda hakkında verilmiş olan erteleme kararı kaldırılarak kamu davası açılacaktır.

Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Söz Konusu Tedbirin İhlal Edilmesi

Cumhuriyet Savcısı şüpheli hakkında verilen 5 yıl süreli kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile birlikte yüklenen yükümlülükleri şüpheliye tebliğ eder. Tedbir ve tedaviye ilişkin denetimler Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun (DSHK) 5/1 maddesine göre, hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak müdürlüğün hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır.

Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.

Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planını iki kez ihlal edilmesi halinde yükümlülüğün ihlali kabul edilerek tekrar uyarı yapılmadan denetimli serbestlik dosyası ihlal nedeniyle kapatılıp yeniden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında iddianame düzenlenilerek kamu davası açılır.

Şüpheli erteleme süresi zarfında denetimli serbestlik yükümlülüklerine aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde ise hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir.

Denetimli serbestlik yükümlülükleri ihlal edildiği takdirde, mahkemece duruşma açılır. Mahkeme, daha önce savunması alınmış olmak koşuluyla sanığa, “tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uymadığının iddia edilmesi nedeniyle, duruşmaya gelip bu konuda beyanda bulunması veya diyeceklerini duruşma gününe kadar yazılı olarak bildirmesi gerektiği, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği ve diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uymadığı kabul edilerek, cezaya hükmolunabileceği” uyarısını içeren davetiye tebliğ eder. Sanık davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmez veya diyeceklerini yazılı olarak da bildirmez ise, mahkeme, sanığın yokluğunda hüküm verilebilecektir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde uyuşturucu dosyalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Kriterleri

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu birbirinden farklılık arz etmekte olup uyuşturucu madde kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçunun ayrılması için doktrinde ve yerleşik Yargıtay uygulamalarında bir takım kıstaslar kabul edilmiştir. Söz konusu kriterlerin her somut olaya göre değerlendirilmesi/yorumlanması gerektiği unutulmamalıdır.

  • Ele geçen uyuşturucu/uyarıcı madde miktarı
  • Uyuşturucu/uyarıcı maddenin ele geçirildiği yer
  • Uyuşturucu/uyarıcı maddenin muhafaza edilme şekli
  • Uyuşturucu/uyarıcı maddenin satışına delalet eden bir davranışın bulunup bulunmadığı

Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir. Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Sınırı/Miktarı (HSYK Görüşü)

Hakimler Savcılar Kurulu 16-19 Mayıs hukuki müzakere tutanağında uyuşturucu maddenin; kişisel kullanım sınırlarına ilişkin olarak aşağıdaki tespitlerde bulunmuşlardır. Tutanakta aynen; “Yaygın uygulama kriterlerine göre, her ne kadar mahkemelerde yıllık 1 kg. Esrar bulundurmanın kişisel ihtiyaç miktarı olarak bilinse bile ; son zamanlarda uyuşturucu madde nakletme ve ticaret suçlarında ; daha küçük miktarlar taşınarak bu suç işlendiği için yıllık net 600-700 gram üzerindeki esrar maddesinin ; ticaret amacıyla bulundurma olarak Yargıtay’ca benimsediği gözlemlenmiştir.

Eroin ve kokain maddelerinde başka bir yan delil yoksa kişiden ele geçirilen ; 20 gram ve üzeri madde uyuşturucu madde içeren sentetik haplarda ise ;50 adet ve üzerinin kullanım amacıyla değil ticaret amacıyla bulundurulduğu yine Yargıtay’ca benimsendiği paylaşılmıştır.

Yapılan araştırmalarda esrar maddesinde günlük kullanım miktarının 2 gram, eroinde 150 miligram ; kokainde 60 miligram, haplarda 3-4 adet olduğu görülmüştür. Kişide yukarıda paylaşılan miktarlardan daha düşük ancak ; birden fazla çeşit uyuşturucu madde ele geçtiğinde de fiilin ticaret suçunu oluşturacağı değerlendirilmiştir. Örneğin, kişide 50 gram esrar, 2 gram eroin, 8 adet hap ele geçmişse ; bu durumda fiilin uyuşturucu madde ticareti suçunu oluşturduğuna ilişkin Yargıtay’ın kararları olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir.

Katılımcılar, bu kıstaslar temel olarak gözetilse bile her dosya ve her sanık ; kendine özgü şartlarıyla değerlendirilmelidir dediler.”

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunun Cezası

TCK madde 191/1’e göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fiillerin okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi; tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan; bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle; belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde; işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.