Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 16 Eylül 2020 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer

Boşanma davası birden fazla şekilde görülebilmektedir. Boşanma davası çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Eskişehir ilinde avukat Oğuz Özdemir olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz

Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanmadan şu şekilde bahseder. TMK M.163/3‘’ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz ‘’ şeklindedir.

Anlaşmalı Boşanmanın şartları

 • Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır
 • Hakimin tarafları dinlemesi (Beyanlarının özgür iradelerini yansıtıp yansıtmadığı noktasında gerekli her türlü incelemeyi yapıp takdir yetkisini kullanması )
 • Bir eşin açtığı boşanma davasını karşı tarafın kabul etmesi veya eşlerin birlikte mahkemeye başvurması (Çekişmeli başlayan davaya yargılamanın her safhasında kabul beyanı ileri sürülerek anlaşmalı boşanmaya dönüşebilir)
 • Boşanmanın mali sonuçları ve diğer şartlar,
 • Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşlerin boşanabilmeleri için, boşanmanın yan sonuçlarına, bu bağlamda mali konulara ve çocukların durumuna ilişkin bir düzenlemeyi de hâkimin onayına sunmak zorundadırlar. Mali sonuçlar bakımından, eşler maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka hususunda anlaşmalıdırlar. Çocuklar bakımından ise, eşlerin, velayet, iştirak nafakası ve kişisel ilişki kurulması konusunda anlaşmaları gerekmektedir.
 • Hakim gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak hakimin yapmış olduğu bu değişiklikler taraflarca kabul edilmesi durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir.

Anlaşmalı boşanma süreci her ne kadar anlaşmaya dayalı olsa ve taraflar uzlaşmış olsalar bile sürecin avukat eşliğinde yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. İleride doğabilecek hak kayıplarının ve telafisi imkansız zararların önlenmesi için Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir olarak bize anlaşmalı boşanma süreci ile ilgili başvurabileceğiniz gibi bu alanda çalışan diğer meslektaşlarımıza da başvurabilirsiniz. Zira hazırlanan protokolün çok dikkatli hazırlanması, boşanmadan sonraki süreçte  tarafların hayatlarını etkileyecek tüm hususların ele alınarak uzlaşma sağlanılması  ve bunların protokole doğru işlenmesi gerekmektedir. Hak kaybı yaşamamanız ve ileride doğabilecek sıkıntılardan korunmanız için mutlaka uzman yardımı almanızı tavsiye ederiz. Bu genel şartlardan sonra pratikte süreci özetleyecek olursak;

 • Öncelikle eşler kendi özgür iradeleriyle anlaşmalı boşanma konusunda karar verirler
 • Eşler maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka hususunda anlaşmalıdırlar. Çocuklar bakımından ise, eşlerin, velayet, iştirak nafakası ve kişisel ilişki kurulması konusunda anlaşmaları gerekmektedir. Bu hususlar gözetilerek protokol hazırlanır
 • Protokol taraflarca onaylanıp imzalandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanarak dava açılır. Eskişehir ilinde ikamet eden çiftlerin boşanmaya karar vermesi halinde Eskişehir Aile Mahkemelerinde dava açmalarını öneriyoruz.
 • Duruşma günü alınır, genelde ivedi olduğu belirtilen durumlarda mahkemenin yoğunluğuna göre bir iki hafta içinde duruşma günü alınabilir.
 • Duruşma günü taraflar boşanma iradelerini ve protokoldeki hususları onayladıklarına kanaat getirir ve taraflar imzalarını da ikrar ederlerse tek celse de boşanmaya karar verilir.
 • Gerekçeli karar yazılır, taraflara tebliğ edilir, taraflar söz konusu kararı temyiz etmez veya sürelerden feragat ederek kararın kesinleşmesi talep ederse kesinleştirme şerhi verilir.
 • İlgili Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne kesinleşen karar gönderilir ve taraflar kimliklerini değiştirebilirler. Süreç bu şekilde sonlanır.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer

Boşanmak isteyen eşlerin en çok merak ettiği konu anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceğidir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitmekte olup bu süre Eskişehir ilinde yaklaşık 2 hafta ile 1 ay arasında sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davası aile mahkemesinde görülmektedir. Eskişehir ilinde günümüz itibariyle dört tane aile mahkemesi bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili detaylı bilgi için Eskişehir ilinde faaliyet gösteren hukuk büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.