Eskişehir Kıdem Tazminatı Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Eskişehir Kıdem Tazminatı Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 25 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Eskişehir Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem Tazminatı Nedir?

İş sözleşmesi ile belirli bir süre çalışan işçinin, iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işverence işçiye ödenmesi gereken paraya kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatına ilişkin davalar İş Mahkemelerinde açılmaktadır. Kıdem tazminatlarına ilişkin davada yetkili mahkeme ise işçinin çalıştığı yer mahkemesi ve işverenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçinin haklı nedenle işten ayrılması halinde işçinin veya avukatın kıdem tazminatını alabilmek için Eskişehir İş Mahkemesinde dava açması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatının Şartlar;

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için yasada sayılan şartların varlığı gerekmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin öncelikli şartı işçinin en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Kıdeme esas süre hesaplanırken işçinin aynı işyerinde farklı şubelerde çalışmış olması halinde işçinin hangi şube olursa olsun ilk işe girdiği tarih ile işten ayrılış tarihi esas alınır.

Kıdem tazminatı ne kadardır ?

Kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük ücrettir. Bu 30 (otuz) günlük ücret belirlenirken işçinin aldığı giydirilmiş brüt ücret dikkate alınır. Yani işçinin salt maaşı değil aldığı prim ikramiye vb gibi ücretlerde kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınır.  İşveren kötüniyetli olarak işçinin SGK kaydının giriş çıkış yapması halinde sözleşme hiç feshedilmemiş gibi hesaplama yapılır.

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Maaş, sosyal haklar ve ikramiyeler ile brüt maaşı 2.899 TL olan ve çalışma süresi 3 yıl olan bir işçi 2.899 * 3 = 8.967 TL brüt kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Eskişehir İş Avukatı olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hangi Şartlarda Kıdem Tazminatı alabilirim?

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermiş olması gerekmektedir. İşveren İş Kanunu 25/II hükmünde gösterilen nedenlerle işçinin iş akdine son verilmiş ise işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşçi İş Kanunu madde 24’e göre iş sözleşmesini feshetmiş ise kıdem tazminatına hak kazanır. İş Kanunu madde 24 ise;

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

  1. Sağlık sebepleri:

  • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
  • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
  1. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  • İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  • İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  • İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
  • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
  • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
  • Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. şeklindedir.

Yine işçinin maaşının gününde ödememesi işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanımaktadır. Maaşının gününde ödenmemesi sebebiyle işçinin işten ayrılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Yine işçinin çalışma şartlarında esaslı değişiklik olması halinde işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatına hak kazabilir. 

Not: İhbar tazminatı, İş Kazası davası, İşe iade davası ve diğer işçilik alacakları hakkında detaylı bilgileri internet sitemizde yer alan diğer makalelerimiz de bulabilirsiniz. Makalelerimiz için tıklayınız.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarınız için hukuki yardım almak isterseniz Eskişehir ilinde bulunan avukatlık büromuz ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.