Corona Virüs Salgını Nedeniyle İşveren İşçileri İşten Çıkartabilir Mi?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Corona Virüs Salgını Nedeniyle İşveren İşçileri İşten Çıkartabilir Mi? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 29 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Corona Virüs Salgını Nedeniyle İşveren İşçileri İşten Çıkartabilir Mi?

Bugün ki hukuk bültenimizde Eskişehir ilinde İş Hukuku Avukatı  olarak  müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak corona virüs salgını nedeniyle işten çıkartılan işçiler ne yapmalı, işçilerin ne tür hakları olduğu konusunu mevzuatımız ışığında ele alacağız. Ülkemizde Corona virüsü salgını nedeniyle özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilmesiyle ilgili teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı.Torba yasa uyarınca; işverenlere üç ay süreyle iş akdini fesih (işten çıkarma) yasağı getirildi. Cumhurbaşkanına’da fesih yasağını altı ay süreyle uzatma yetkisi verildi.Yasada, işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenlemeye karşın işverenlere, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilme hakkı da tanındı. Yasaya göre ücretsiz izine çıkarılan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi yapılması da öngörüldü. Yani 30 gün üzerinden ödeme yapılacağını varsayarsak ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi için aylık 1.177 Türk Lirası ödeme yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü pandemisi ilanında bulunmasının ardından 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı şekilde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılacak. Ayrıca işveren kısa çalışma ödeneği şartları sağlandığı takdirde bu yola da başvurabilir.

Bu konuyla ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nda özetle, ”Bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25’inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir” şeklinde değişiklik yapıldı.Yani sonuç olarak işveren, fesih yasağı döneminde kısa çalışma ödeneğine başvurarak faaliyetlerine az da olsa devam edebilir ya da işçileri ücretsiz izne çıkarabilir.

Corana virüsü salgını nedeni ile işçiler işten çıkarsa tazminat alabilir mi? İşçi corana virüs nedeniyle kendi isteğiyle işten çıkarsa tazminat alabilir mi?

4857 s. İş Kanunu’nun 24/3.fıkrasında ”Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçinin, iş sözleşmesini derhal sona erdirebileceği” şeklindedir.Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere,işçinin, iş sözleşmesini feshetmesi için gerekli olan zorlayıcı sebepler işyerinden kaynaklı olacağından işçi kıdem tazminatına hak kazanacaksa da iş akdini kendi sonlandırdığı için ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

Corona Virüs Salgını Nedeni ile İşveren İşçileri İşten Çıkartabilir mi?

4857 s. İş Kanunu’nun 25/3.fıkrasında ”Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir III- Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde işverenin, iş sözleşmesini derhal sona erdirebileceği ” şeklindedir.Madde metninde de açıkça belirtildiği üzere ,işverenin iş sözleşmesini feshedebilmesi için zorlayıcı sebeplerin işçiden kaynaklanan sebepler olması gerekmektedir. Corana virüs döneminde mevcut bilim kurulları pandemi olarak nitelendirdiği için, zorlayıcı sebepler işçiden kaynaklanmadığı için, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İşverenin Corana Virüs Döneminde Başvurabileceği Yollar Nelerdir?

Öncelikle işverenler bu zorlu dönemde kısa çalışma ödeneğine başvurabilirler.Kısa çalışma ödeneğinin genel şartları şu şekildedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Ücretsiz İzin Desteği Nedir?

İşveren ve işçilerin bu zorlu dönemi atlatabilmeleri için ikinci bir seçenek ücretsiz izin desteğidir. Ücretsiz izin maaş desteği, 3 ay boyunca işten çıkarma yasağını içeren düzenleme ile gündeme  gelmiş  ve işveren için en önemli alternatif kısa çalışma ödeneği olarak görülürken, yeni düzenlemede işverenin işten çıkarma yerine çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı verilmiştir. Ücretsiz izne çıkartılan işçi için ise ücretsiz izin maaş desteği ödenecektir.

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılabileceği, işveren tarafından yapılan başvurular yeterli olup çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.