Fazla Çalışma Ücreti Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Fazla Çalışma Ücreti Nedir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

Fazla Çalışma Ücreti Nedir?

Eskişehir ve çevre illerde iş avukatı alanında da hizmet vermekte olan avukat Oğuz Özdemir  hukuk ve danışmanlık bürosu olarak  işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davaları,kıdem tazminatı davaları,ihbar tazminatı davaları,fazla çalışma  alacağı davaları,Ulusal Bayram ve Genel Tatiller alacağı davaları,yıllık izinden kaynaklı alacak davaları,hafta tatili alacağı davaları konuları başta olmak üzere işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda dava takibi,hukuki danışmanlık ve destek  hizmetini müvekkillerimize sağlamaktayız.İş davalarında gerekli hukuki yardımı almak için tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da ulaşabilirsiniz.

Fazla Çalışma Nedir?

İş kanunumuza göre fazla çalışma  haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir.Günlük hayatta pek fazla ayırt edilmese de fazla sürelerle çalışma kavramı ile fazla çalışma farklı kavramlardır.Fazla sürelerle çalışma ,haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade etmektedir.Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret normal saat başına düşen ücret tutarının  %50 yükseltilmesiyle ,fazla sürelerle çalışmalarda ise %25 yükseltilmesiyle ödenmesi gerekir. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.İşçi ve işveren taraflar aralarında anlaşarak her gün ayrı bir mesai süreleri kararlaştırabilirler.Ancak her halükarda haftalık toplam 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Yer altı maden işlerinde bu süre yani çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Fazla Çalışma(Mesai) Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla çalışma yapılması halinde her bir saat çalışma için verilmesi gereken ücret,normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi ile hesaplanır.İşçilere çalıştıkları her fazla saatlik çalışma için normal saat ücretinin en az 1.5 katı ödeme yapılır.Tabi ki bu orandan az olmamak üzere işçi lehine bu oranın üzerinde bir tutar taraflarca kararlaştırılabilir.Türk Borçlar Kanunumuza göre de işveren fazla çalışma için işçiye normal ücretinin en az %50 fazlasıyla ödemek zorundadır.İşveren,işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine,uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir.Haftalık çalışma süresinin kırk beş saatin altında kararlaştırıldığı durumda,kırk beş saate kadar yapılan fazla süreli çalışmalara ise,normal ücret en az yüzde yirmi beş zamlı olarak uygulanır.

Fazla Çalışma Ücreti Nasıl İspatlanır?

Fazla çalıştığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir.İşçinin fazla çalışma iddiasını ispatlarken işyeri kayıtları,bordrolar,tanık beyanları,bilirkişi,keşif incelemesi gibi her türlü delille fazla çalışma iddialarını ispatlayabilir.İşveren açısından bakıldığında fazla çalışma ücreti ödemesini yaptığını iddia eden işveren ancak bunu yazılı delille ispatlayabilir.

Fazla Mesai  Yaptırmak İçin İşçinin Onayı Gerekir Mi?

Mevzuatımıza göre işçiye fazla çalıştırma yapılabilmesi için işçiden muvafakat alınması gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunumuza göre fazla çalışma,ancak işçi tarafından verilen rıza  ile gerçekleştirilebilir.İşçi tarafından fazla çalışma kabul edilmezse fazla çalışma yapılamaz,fazla çalışmayı kabul etmediği için işten çıkartılamaz.Fazla çalışma yaptırma ihtiyacı olan işveren ,işçilerden her yıl başında yazılı onay alması ve bu yazılı onayı işçinin özlük dosyasında saklamalıdır.

Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesinin Yaptırımı Nedir?

Yargıtay kararları ve mevzuatımız dikkate alındığında işçinin fazla çalışma ücreti tam ve zamanında ödenmezse işçi iş sözleşmesini derhal fesih hakkına sahiptir.Uygulama da sıkça karşılaşılan durumlardan biri de iş sözleşmesi sona eren işçinin geçmiş dönemde yaptığı fazla çalışmaların işveren tarafından ödenmemesidir.Fazla çalışma ücretini alamayan işçinin sözleşme sona erdikten sora yani iş sözleşmesi sonlandıktan sonra fazla çalışma ücretini dava yoluyla alabilir.

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler Nelerdir?

  • Sağlık kurulları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işlerde
  • Gece sayılan gün döneminde yapılan işlerde(gündüz çalışmasına ek olarak geceye rastlayan fazla çalışmalar hariç)
  • Maden ocakları,kablo döşemesi,kanalizasyon,tünel inşaatı gibi işlerin yer ve sualtında yapılanlarında fazla çalışma yapılamaz.

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler Kimlerdir?

  • 18 yaşını doldurmamış işçilere,
  • Önceden sözleşmelerle kabul etmiş olsalar bile hekim raporu ile fazla çalışmaya elverişli bulunmayan işçilere,
  • Gebe ve emziren kadınlara ,
  • Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.