İş davası nasıl açılır?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İş davası nasıl açılır? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 11 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

İş davası nasıl açılır?

Eskişehir İş hukuku kural olarak işçiler ile işverenler arasındaki uyuşmazlıkları, işçi hakları, işçi ücretleri, çalışma koşulları, sendikalar, işverenin işçiye davranışına kadar kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukundan kaynaklı davalar teknik nitelikte olması nedeniyle hukuki bilgi olmadan yürütüldüğünde gerek işçi gerekse işveren yönünden hak kaybının yaşanabildiği davalarıdır. Bazı konular iş hukuku mevzuatında yer almaması nedeniyle Yüksek Yargıtay’ın içtihatları ile çözümlenmektedir. Hak kayıplarının oluşmaması için mevzuat yanında Yargıtay kararlarına da hakim olan iş hukuku alanında uzman olan bir avukattan yardım alınmasını tavsiye ederiz.

İş Davalarında Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk

Bazı uyuşmazlıklar yönünden iş mahkemesine dava açılmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartı olup ara buluculuğa gitmeden açılan davalar iş mahkemesi tarafından reddedilecektir.

Zorunlu arabuluculuk kapsamındaki davalar; Kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatları, Ücret alacağı (maaş), fazla çalışma ücreti veya yıllık ücretli izin alacakları, genel tatil ücretleri, milli ve dini bayram tatil ücretleri, İşe iade davası, İşçi ile işverenin birbirine hakaret etmesinden kaynaklanan tazminat davalarıdır. Bunların dışında kalan tüm iş hukukundan kaynaklanan davalar doğrudan iş mahkemesinde açılabilecektir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ilinde iş davasında işçi ve işverenlere avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İş Mahkemesinin Görevine Giren Dava Türleri

  • İşçi tarafından açılacak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacaklarına ilişkin davalar,
  • Ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı gibi alacak kalemlerine ilişkin davalar
  • İş kazasından kaynaklı maluliyet veya ölüm nedeniyle tazminat davaları,
  • Yaşlılık aylığına veya emekliliğe hak kazanıldığına ilişkin tespit davaları, hizmet tespiti, maluliyetin tespiti, iş kazasının tespiti gibi tespit davaları,
  • İşe iade davaları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar (İdari para cezalarına itirazlar ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar iş mahkemeleri tarafından bakılmamaktadır.)
  • Özel kanunlarca yetkili kılınan davalar,

İş Mahkemesi Kararına Karşı Kanun Yolları

Kanun yolları, davanın taraflarına tanınan ve yanlış olan kararın değiştirilmesini, yeniden incelenmesini sağlayan hukuki bir yoldur. İş mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir. HMK da belirlenen miktarın üzerindeki alacak ve tazminat kalemlerine ilişkin olarak da İstinaf mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi mümkündür.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.