Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Müstehcenlik Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 10 Mart 2022 tarihinde yazıldı.

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik suçu ve cezası TCK 226 da düzenlenmiştir. Söz konusu maddede toplum bireylerinin ar, haya, edep duygularını yaralayan toplumsal törelere aykırı her türlü görüntü, yazı veya sözün üretilmesi, çoğaltılması, ilgili ilgisiz herkesin görebileceği yerlerde satılması cezalandırılmıştır.

Bir söz, görüntü veya yazının müstehcen olup olmadığı sosyolojik, dini, kültürel yapısının birbirinden farklı olduğu toplumlarda değişiklik göstermektedir. Nitekim kadın erkek ilişkilerinin mesafeli olduğu toplumlarda müstehcenliğin alanının oldukça geniş, kadın erkek ilişkilerinin yoğun olduğu toplumlarda ise alanının dar olduğu görülmektedir.

Failin müstehcenlik suçu kapsamında cezalandırılması için suçun alenen işlenmesi şartı getirilmiştir. Suçun alenen işlenmesinden anlaşılması gereken, suç mağdurunun belli bir kişi olmaması aksine toplum olması, herkesin ar, edep, haya, ahlak duygularını ihlal etmesi anlamına gelmektedir.  Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak ceza hukuku alanında ve Müstehcenlik Suçu ve Cezası ile ilgili  müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Müstehcenlik içeren bir gösterim veya yayına idari makamlarca izin verilmiş olması suçun ve failin cezalandırılmasına engel teşkil etmemektedir.

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik suçunun cezası yine TCK 226’da düzenlenmiştir.

Müstehcenlik Suçu ve Cezası Tck Madde 226:

a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Müstehcenlik Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Müstehcenlik Suçu ve Cezası ile ilgili binlerce yargıtay kararı bulunmakta olup bu makalemizde bazılarını sizler ile paylaşacağız.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 22.02.2017 Tarih ve 2015/29886 Esas – 2017/2091 Karar sayılı kararı “TCK’nın 226/3. maddesinin 1.cümlesindeki suçun oluşumu için önemli olan bir çocuğun müstehcen ürün üretiminde kullanılması olup, bu düzenlemede, suçun oluşumu için müstehcen görüntülerin profesyonel olarak hazırlanması aranmamakta, müstehcen ürünlerin şekli şartları ya da bu ürünlerin üretiliş biçimi ve amaçları konusunda bir sınırlama getirilmemektedir. Ayrıca suçun unsurlarının oluşması bakımından müstehcen ürünlerin izlenmesi, izlettirilmesi, satılması ve dağıtılması gibi bir zorunluluk da söz konusu değildir. Bu mahiyetteki müstehcen ürünlerin hiç izlenmemiş olması ya da bireysel amaç için üretilmiş olması da sonucu değiştirmeyecektir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Tüm bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde, sanığın, internet ortamında tanıştığı ve suç tarihinde onsekiz yaşından küçük olan katılan çocuğun müstehcen nitelikteki çıplak görüntülerini internet üzerinden bilgisayar kamerası ve özel bir yazılım aracılığıyla kaydetmesi şeklindeki eyleminin, TCK’nın anılan maddesinde düzenlenen “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanma” suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 09.03.2015 Tarih ve 2014/19535 Esas – 2015/4333 Karar sayılı kararı “suç tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış olan suça sürüklenen çocuk … ile 14 yaşını tamamlamış olan mağdur …’in internet ortamında tanışıp, arkadaş oldukları dönemde, mağdurun sütyensiz yarı çıplak resimlerini, suça sürüklenen çocuğa gönderdiği ve kendi facebook hesabının şifresini de suça sürüklenen çocuğa verdiği, bir müddet sonra, mağdurun başka erkeklerle de arkadaş olmasına tepki duyan suça sürüklenen çocuğun, mağdurun resimlerini, şifresini bildiği mağdura ait facebook hesabından yayımladığı iddia ve kabulüne konu olayda,

Suça sürüklenen çocuğun aynı eylemi ile ilgili olarak soruşturma evresinde… Cumhuriyet Başsavcılığının 02.10.2013 tarihli ve 2013/307 soruşturma ve 2013/120 numaralı ayırma kararıyla müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçu açısından dosyanın tefrik edilmiş olması karşısında, anılan dosyanın akıbeti araştırılarak, sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeye dayalı olarak, yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı olup…” Müstehcenlik Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 18.02.2019 Tarih ve 2018/6645 Esas – 2019/6713 Karar sayılı kararı “Sanığın, mağdurlardan…..ile …..’la yaşadığı cinsel ilişkileri cep telefonuyla çekip görüntüleri telefonunda kayıtlı olarak bulundurduğundan bahisle TCK’nın 226/3. maddesi uyarınca (iki kez) açılan kamu davaları ile bu mağdurlara cep telefonundan cinsel içerikli videolar izletmek suretiyle aynı Kanunun 226/1. maddesine (iki kez) muhalefet ettiği iddiasıyla ayrıca açılan davaların mevcut olması ve mahkeme gerekçesinde sanığın mağdurlarla değişik tarihlerde yaşadığı cinsel ilişki görüntülerini cep telefonunda kayıtlı bulundurduğunun kabul edilmesi karşısında TCK’nın 226/3-c.1 maddesi (iki kez) ile mahkumiyet yerine yazılı şekilde aynı Kanunun 226/1, 43. maddeleri uyarınca mahkûmiyete karar verilmesi suretiyle hükmün karıştırılması, Kanuna aykırı…”

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik Suçu ve Cezası Müstehcenlik Suçu ve Cezası Müstehcenlik Suçu ve Cezası Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.