Adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 17 Şubat 2021 tarihinde yazıldı.

Adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası

Eskişehir ceza avukatı ekibimiz adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası ile ilgili müvekkillerine hizmet vermektedir. Filin mağdurun şahsına yönelik yaptığı saldırıda işlemeye kast ettiği suçun elverişli hareketlerini gerçekleştirip elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaz ise adam öldürmeye teşebbüs suçu gerçekleşmiş olacaktır. Diğer bir anlatımla failin amacı, insan öldürmek iken elinde olmayan sebep nedeniyle bunu gerçekleştirememiş olmasıdır.

Hangi durumlar adam öldürmeye teşebbüs olur?

Hangi eylemin adam öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında kaldığı Yargıtay içtihatları uygulamada belirlenmekte olup yüksek Yargıtay’ın içtihatlarında bir takım kıstaslar getirmiştir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.07.2008 tarihli ve 2008/1-88 E., 2008/184 K. sayılı kararına göre öldürme kastının varlığı için;

Fail ile mağdur arasında olay öncesine dayalı olarak öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı,
Olayda kullanılan vasıtanın öldürmeye elverişli olup olmadığı,
Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti,
Darbelerin vurulduğu bölgenin hayati bakımdan önem taşıyıp taşımadığı,
Failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir sebepten dolayı mı son verdiği,
Olay sonrası failin mağdura yönelik davranışları
Dikkate alınmaktadır.
Failin kastının belirlenmesinde başvurulan ölçütlerden hepsinin, öldürme kastını ortaya koyacak şekilde aynı olayda gerçekleşme zorunluluğu da yoktur. Yukarıda belirtilen kıstaslardan sadece birisinin gerçekleştiği durumda da, failin kastının insan öldürmeye yönelik olduğu kabul edilebilecek iken buna karşılık ölçütlerden çoğunun gerçekleştiği durumlarda failin kastının yaralamaya yönelik olduğu söylenebilecektir. Tüm bunlar somut olayın özelliğine göre olaysal değerlendirilmesi gereken hususlardır.

Adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezası

Adam öldürmeye teşebbüs suçu niteliği gereği bir teşebbüs suçudur. Bundan dolayı belirlenecek ceza ise eğer adam öldürme suçuna göre belirlenecektir. Eylem ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmekte ise burada teşebbüste kalan eylem için verilecek olan ceza 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası iken, eylem müebbet hapis cezasını gerektirmekte ise burada verilecek olan ceza 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde olacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.05.2017 tarihli ve 490-299 sayılı kararı ” Sanığın, cadde üzerinde müşterek çocukları ile birlikte yürüyen, ayrı yaşadığı eşi olan katılana saldırıp bıçakla, sol kalça bölgesine dört kez, sol göğüs bölgesine de 5. interkostal aralığa denk gelecek şekilde bir kez vurmak suretiyle katılanı öldürmeye teşebbüs ettiği olayda; sadece sol göğüs bölgesindeki hemotoraksa neden olan bir adet kesici delici alet yaralanmasının yaşamsal tehlikeye yol açması, kalça bölgesindeki dört adet yaralanmanın ise hiçbirinin kişinin yaşamını

tehlikeye sokan bir duruma neden olmayıp, her birinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olması karşısında; 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 35.maddesi uygulanırken meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayini yerine, en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmedilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve civar illerde ceza avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Adam öldürmeye teşebbüs suçunda yetkili ve görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir. Eylemin kasten yaralama suçunu mu yoksa adam öldürme suçunu mu oluşturduğu ihtilaflı bir husus olup hukuki yönden bir davada herhangi bir hak kaybına uğramamak adına bir avukat aracılığıyla işlemlerinizi yürütmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat  Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.