Hapis Cezasının Ertelenmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Hapis Cezasının Ertelenmesi Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 16 Şubat 2022 tarihinde yazıldı.

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Türk Ceza Kanunda en ağır cezai müeyyide özgürlüğü kısıtlaması dolayısıyla hapis cezasıdır. Erteleme genel olarak hapis cezasının ertelenmesi olarak kullanılmakla birlikte diğer ceza muhakemesi kurumları olan kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmünün açıklanmasının geri bırakılması (ertelenmesi) durumları içinde kullanılmaktadır. Bu makalemizde 5237 sayılı TCK 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi açıklanacaktır.

Ceza mahkemeleri tarafınca verilen mahkumiyet kararları kural olarak ceza evinde infaza tabi kararlardır. Ancak mahkeme tarafından şartlı olarak hapis cezaları cezaevinde infaz edilmeyerek ertelenebilmektedir. TCK nın 51. Maddesi kapsamında erteleme müessesi sadece hapis cezaları için öngörülmüş olup adli para cezalarında erteleme müessesi uygulanamaz.

Diğer şartlarında oluşması kaydıyla İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Şartları Nelerdir?

Ceza Miktarı yönünden ;

TCK m.51/1 maddesinde belirtildiği üzere işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır.

Kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak;

Hapis cezasının ertelenmesi için diğer bir koşul kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması gerekmektedir. Yasada kasıtlı bir suçtan mahkum olmama koşulu aranmış olması dolayısıyla daha önce taksirle suç işlenmesi halinde taksirle işlenen suç cezanın ertelenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Yargılama Sürecinde yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaatin oluşması;

Kişinin yargılama sırasındaki tutum ve davranışları itibariyle pişmanlık gösterip göstermediği ve ileride suç işleyip işlemeyeceği hususunda yargılamayı yapan hakim tarafından yapılacak değerlendirme ve oluşacak vicdani kanaate göre cezanın ertelenmesine karar verilebilecektir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi İçin Zararın Giderilmesi Şartı

Tüm koşullar gerçekleşse bile mahkemece cezanın ertelenmesini mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen geri verme veya tazmin suretiyle giderilmesi şartına bağlı tutabilecektir. Ancak zararın giderilmesi koşulu ceza erteleme kararı için zorunlu bir koşul değildir.

Hapis Cezası Ertelenmesi Kararında Denetim Süresi

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, mahkemece bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenmektedir. Denetim süresinin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamayacaktır.

TCK nın 51/4 maddesi gereğince denetim süresi içinde mahkemece; Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine, bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine karar verilebilmektedir. Yine Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilecektir.

Denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde hükümlü tarafından ceza infaz edilmiş sayılacaktır. Hükümlü tarafından denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere uyarıya rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine mahkemece karar verilebilecektir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Adli Sicile işler Mi?

Hapis cezasının ertelenmesi mahkumiyet kararı olması nedeniyle adli sicil kaydına geçecektir.

Hapis Cezası Ertelemesi Memuriyete Engel Teşkil Eder Mi?

657 sayılı Devlet Memurları kanunun 58/A/5. Maddesine göre kasıtlı olarak işlemiş olduğu suçtan 1 yıl üzeri hapis cezası alan kişinin memurluğuna engel teşkil eder. Hapis cezasının ertelenmesi de mahkumiyet kararı olması dolayısıyla 1 yıldan fazla alınan mahkumiyet kararının ertelenmesi kararı memuriyete engel teşkil edecektir.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararına Karşı İstinaf ve Temyiz Yasa Yolu Mümkünmüdür.

Hapis cezasının ertelenmesi kararlarına karşı kararın yüze karşı verilenler yönünden tefhim yokluğunda verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden 7 gün içerisinde istinaf yasa yasa yoluna başvurmak mümkündür. Yine İsninaf dairesi kararlarına karşı da şartların bulunması halinde temyiz yasa yoluna başvuru yapılabilir. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.