Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir? Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 8 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

Müstehcenlik suçu 5237 sayılı TCK  226 da düzenlenmiştir. Müstehcenliğin tanımına yasada yer verilmemesi dolayısıyla nelerin bu suç kapsamına girdiği yargı kararları ile belirlenmektedir. TCK nın 226. Maddesinde yetişkinlere ve topluma yönelik müstehcenlik suçu düzenlendiği gibi çocuklara karşı müstehcenlik suçu da düzenlenmiş ve çocuklara karşı müstehcenlik daha ağır yaptırıma bağlanmıştır.

Müstehcenlik suçu ve cezası

TCK nın 226/1. Maddesine göre; Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan, kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

TCK nın 226/2. Maddesine göre; Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

TCK nın 226/3. Maddesine göre; Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

TCK nın 226/4. Maddesine göre; Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır.

TCK nın 226/5. Maddesine göre; Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. Müstehcenlik suçu ve cezası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Müstehcenlik Suçunun Unsurları

Müstehcenlik suçu seçimlik hareketli suçlardandır. Yasada belirtilen hareketlerden her hangi birisinin yapılması ile suç işlenmiş sayılır. Müstehcenlik suçunun oluşması için mutlaka bir somut bir zararın doğmuş olması şart değildir. Yalnızca zarar tehlikesi yaratması halinde de suç oluşabilecektir.

Müstehcenlik ile kanun koyucu, genel adabı ortak bir duygu kabul ederek, genel ahlâkın bozulmasını diğer bir anlatımla toplumun ar ve duyguları da denilen genel ahlakın korunması amaçlanmıştır. Müstehcen suçu ile hem yetişkinler hem de çocuklar ayrı ayrı korunmuştur. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Müstehcenlik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

TCK nın 226/7 maddesinde “Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.” denilerek bilimsel eser ve araştırmalara konu olması, bilimsel eserlerin içerisinde bulunması ve çocuklara ulaşması engellenmek kaydıyla sanat adına yapılan, üretilen ürünlerde müstehcenlik suçu söz konusu olmayacaktır.

Müstehcenlik Suçunda Şikayet ve Uzlaşma

Müstehcenlik suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp resen soruşturulan suçlar kapsamındadır. Yine müstehcenlik suçu uzlaşma kapsamında sayılan suçlar kapsamında da değildir.

Müstehcenlik Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Müstehcenlik suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Yetkili mahkemede suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesidir.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.