Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 29 Mart 2022 tarihinde yazıldı.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanununda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar arasında yer almakta olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

TCK 105

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. Cinsel taciz suçu mağdur üzerinde cinsel saldırı düzeyine ulaşmayan, cinsel arzuları tahrik ve tatmin etmeye müsait olan hareketlerdir. Burada önemli olan mağdur ile fail arasında herhangi bir temasın bulunmamasıdır. Cinsel taciz suçunun korudukları hukuki değer genel ahlak ve kişinin cinsel dokunulmazlığıdır.

Cinsel taciz suçu mağduru cinsel yönden rahatsız etmek olup bunlar cinsel arzuları tatmin istemini ifade edebilecekleri gibi karşı cinsin cinsel dürtülerinin de harekete geçirebilecek netice doğurmalıdır. Nitekim Yargıtay sanığın mağdurenin kapısını vurarak dışarı çağırmasını, mağdureye aşk mektubu yazmasını cinsel taciz olarak kabul etmektedir. Yine Yargıtay mağdurenin evinin penceresine tırmanıp failin seni kaçıracağım demesini cinsel taciz saymıştır. Ceza Genel Kurulu 09.05.1997 tarihli kararıyla bir kadına para karşılığı ilişki teklifini cinsel taciz saymıştır. Yüksek Mahkeme bir başka kararında sanığın mağdureyi devamlı gözetleme ve laf atmasında sırnaşıklık olduğu, bu nedenle fiilin cinsel taciz teşkil ettiğine karar vermiştir.

Cinsel taciz suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Fail, yaptığı hareketin, kişinin cinsel dokunulmazlığına, ar ve haya duygularına aykırı olduğunu bilmeli ve buna rağmen yapmalıdır.

Cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri

  • Mağdurun çocuk olması
  • Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi
  • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi
  • Suçun aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi
  • Posta ve elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi
  • Suçun teşhir yoluyla işlenmesi
  • Mağdurun taciz nedeniyle iş yerini, okulunu ve ailesini terk etmek zorunda kalması

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz suçunun cezası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmektedir. Cinsel taciz halinde ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Çocuklara karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapistir. Diğer ağırlatıcı sebeplerin varlığı halinde ceza yarı oranında arttırılır. Mağdurun işini, okulunu ve ailesini terk etmesi halinde verilecek ceza 1 yıl hapis cezasından aşağı olamaz. Cinsel taciz suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Cinsel Taciz Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.12.2018 Tarih ve 2017/244 Esas, 2018/601 Karar sayılı kararı “Sanık … ile müşteki … ailece tanışıp sanık Çeşme ilçesinde müşteki ise İzmit ilinde oturmaktadır. Yine müşteki suç tarihinde 29 yaşında olup evli değildir. Sanık müştekinin kullandığı cep telefonunu arayıp ilk aramasında ‘hoşlandığını, sevdiğini, kanının kaynadığını’ söylediği, ertesi gün gerçekleştirdiği ikinci aramasında ise ‘yürekten sevdiğini’ söylemiştir. Bu sözlerin söylendiği konusunda duraksama yoktur.

Somut olayımızda, olayın oluş şekli itibarı ile sanık …’nın amacı müştekiyi ‘cinsel olarak taciz etmek’ değildir. Sadece sevgi ve duygu açıklaması olarak söz konusu konuşmaları yapmıştır. Sanığın evli olması ve yaş farkı nedeni ile ahlaken eleştirilebilir ise de cinsel amaçla hareket etmediğinden yüklenen suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle direnme kararının bozulması yönündeki sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum” açıklamasıyla, sanığın zincirleme suç hükmü uygulanmaksızın cinsel taciz suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA.” Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.03.2015 Tarih ve 2013/429 Esas, 2015/34 Karar sayılı kararı “Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir. Nitekim yargısal kararlarda; pencereye tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demek, mağdura karşı çiçek koklamak, telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” mağdurun yüzüne; “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek, “konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesajlar göndermek cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.”

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 21.09.2017 Tarih ve 2017/2253 Esas, 2017/4149 Karar sayılı kararı “Dosya kapsamına göre sanığın, apartman boşluğunda boynu ile omzuna dokunduğu olay dışında mağdureye yönelik bedensel temas içeren eyleminin bulunmadığı, faklı zamanlarda cinsel organını gösterme şeklindeki eylemlerinin ise TCK’nın 105, maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturup mağdurenin annesi …’nın şikayetinden vazgeçtiği de gözetilerek her iki suçtan ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek eylemlerin bütün halinde zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,Kanuna aykırı, bu nedenle BOZULMASINA.”

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 08.06.2017 Tarih ve 2017/2370 Esas, 2017/3206 Karar sayılı kararı “Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezindeki (ÇİM) anlatımları ile tüm dosya içeriğine uygun oluş ve kabule göre sanığın, mağdureye “… Hanım çok??? ve çok tatlı bir insansınız ve çok sevecen birisiniz. Yanlış anlamayın ama sizi çok sevdim….” şeklinde not yazıp, farklı zamanlarda birden çok kez elini tutmaya çalışması şeklindeki mağdurenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyip bedensel temas içermeyen eylemlerinin zincirleme şekilde 5237 sayılı TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı.” Cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili detaylı bilgi almak için mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.