Tutuklama şartları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Tutuklama şartları Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 18 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Tutuklama şartları

Tutuklama şartları kanunda sayılmış olup bu makalemizde bu konuyu açıklayacağız. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanığın özgürlüğünün hakim kararı ile sınırlandırılarak tutukevi denilen yere konmasına tutuklama denir.

Tutuklamanın en önemli amacı, sanığın kaçmasını ve böylece verilecek kararın yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesini önlemektedir. Bunun dışında delillerin karartılmasının önlenmesi de tutuklamanın bir başka amacıdır.

Tutuklama Şartları

  • Kuvvetli suç şüphesi bulunmalıdır.
  • Kuvvetli suç şüphesinin varlığının belirlenmesi bakımından iki önemli kriter vardır. Bunlar, somut deliller ve tutuklama nedeninin varlığıdır.

Tutuklama nedenleri

Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların varlığının bulunması.

Şüpheli veya sanığın davranışlarının;
a) Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
b)Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması hususunda kuvvetli şüphe oluşturması.

– CMK m.100/3’te sayılan bazı suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı (Katalog Suçlar)

Ölçülü olmalıdır.

Ölçülülük ilkesi üç alt ilkeden oluşmaktadır. Bunlar; amaca uygunluk, gereklilik ve yararlılık. Burada önemli olan basit bir suçtan dolayı tutuklama kararı verilmemeli, tutuklulukta geçen süre, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbirinden fazla olmamalıdır.

Şüpheli veya sanık olmalıdır.

Hakkında tutuklama kararı verilecek kişi şüpheli veya sanık olmalıdır.

Hakim karar vermelidir.

Tutuklama kararını soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında ise mahkeme verir. Hakim soruşturma aşamasında sadece Cumhuriyet savcısının istemi üzerine verebilirken kovuşturma aşamasında yine Cumhuriyet savcısının istemi üzerine verebileceği gibi re’sen (kendiliğinden) de verebilir. Tutuklama şartları yukarıda açıklandığı gibidir.

Verilen Tutuklama Kararına İtiraz:

Hakim veya mahkeme tarafından verilen tutuklama kararına karşı itiraz ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren merciye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabit katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutuklama şartları ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Tutuklama Yasağı

Aşağıdaki iki durumda tutuklama kararı verilemez;

– Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda
– Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda.

On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemez.

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi:

Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibariyle tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda karar verilir.

Kovuşturma evresinde ise hakim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektiğinde oturumlar arasında ya da otuzar günlük süreler içinde de re’sen karar verir. Tutuklama şartları olmayan bir kişinin tutuklanması mümkün değildir.

Tutuklama kararına nasıl itiraz edilir

CMK da aranan tutuklama nedenleri; şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve delilleri yok etmeye, gizlemeye, değiştirmeye, tanık veya mağdur üzerinde baskı yapmaya yönelik davranışlarda bulunmasıdır. Ancak her durumda, işin önemi, verilmesi gereken ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olmazsa, tutuklama kararı verilemeyecektir.

Tutuklanan kişi veya avukatı tutuklama kararına itiraz dilekçesi verebilir. Tutuklama kararının mutlaka bir hakim vermektedir.  Tutuklama kararına itirazın 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Tutuklama kararına itiraz ile ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

…… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek üzere
……… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No : 202../… Sorgu

Tutuklama kararına itiraz eden

Şüpheli :……,

TC Kimlik No: ………

Müdafii : Av. Oğuz Özdemir
Hoşnudiye Mah. 732. Sk. Başak Künkçü plaza D:24 Tepebaşı / Eskişehir

Konusu : ….. Sulh Ceza Hakimliği’nin …..202.. tarih ve 202…./… sorgu sayılı kararı ile şüpheli … hakkında verilmiş olan tutuklama kararına karşı itirazlarımız ile şüpheli …. Bi hakkın tahliyesine karar verilmesi hkk.

Açıklamalar :

Bu kısma gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Netice ve Talep  : Yukarıda açıklanan ve Sayın mahkemenizce re’sen takdir edeceği nedenlerle;

Müdafisi olduğumuz şüpheli …. hakkında verilen tutuklama kararın İTİRAZEN KALDIRILMASI ile ŞÜPHELİNİN Bİ HAKKIN SALIVERİLMESİNİ,

Müvekkil şüphelinin kaçma ve delilleri yok etme şüphesi bulunmamaktadır. Nitekim dosyada mevcut…. Tarihli tutanakta müdafisi olduğumuz şüphelinin kaçak olmadığı ve bizzat kolluk güçlerine teslim olduğu belirtilmiştir. Şu halde adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı takdirde tüm yükümlülükleri gereği gibi yerine getirecek olan şüphelinin tutuklanması usul ve yasaya aykırıdır. Bu itibarla öncelikle şüphelinin bi hakkın tahliyesini, sayın hakimliğiniz aksi kanaatte olur ise CMK m.109 ve diğer hükümler gereğince tutuklama tedbirinin ADLİ KONTROLE çevrilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/….

Şüpheli ……….. Müdafii
Av. Oğuz Özdemir

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.