Uyuşturucu Madde İmal, İthal ve İhraç Etme Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Uyuşturucu Madde İmal, İthal ve İhraç Etme Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 27 Temmuz 2021 tarihinde yazıldı.

Uyuşturucu Madde İmal, İthal ve İhraç Etme Suçu ve Cezası

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 maddesinin 1 fıkrasında imal, ithal veya ihraç etmek fiillerine yer verilmiştir. TCK nın 188. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkralarında “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.” şeklinde yer almıştır.

TCK’nın 188. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen uyuşturucu madde imal, ithal ve ihraç suçları seçimlik suç olarak düzenlenmiş olup, fıkrada seçimlik olarak sayılan imal, ithal veya ihraç hareketlerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde madde de düzenlenen suç oluşacaktır. Bu suçlarda ceza miktarı yüksek olduğu için vatandaşlarımıza mutlaka ceza davası alan bir avukat meslektaşımızdan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu

TCK’nın 188. maddesinin 1. fıkrasında yaptırıma bağlanan ilk seçimlik hareket, uyuşturucu madde imal etmektir. Yasada imalin tanımı yapılmamıştır. İmal genel anlamda bir uyuşturucu maddenin işlemden geçirilerek başka bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesini ifade etmektedir. Uyuşturucu madde imalinden söz edebilmek için, maddenin niteliğinde değişiklik olması gerekmektedir. Örneğin kenevir bitkisinin yapraklarının toplanıp kurutulması, ufalanması sonucu uyuşturucu madde elde etme bu kapsamda değerlendirilemez.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu

5237 sayılı TCK’nın 188. maddesinin 1. fıkrasında yaptırıma bağlanan diğer bir seçimlik hareket ise uyuşturucu madde ithal etmektir. Uyuşturucu ithal etme; uyuşturucu maddelerin yasa dışı yollar ile ruhsatsız yada ruhsata aykırı olarak Türkiye’ye sokulmasıdır.

Madde gerekçesinde, Maddenin birinci fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç, bir kazanç elde etmek için işlenmektedir. Buna göre, failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi sırf kullanmak için getirdiğinde, uyuşturucu ithal etmeden bahsedilemeyecektir.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu

5237 sayılı TCK’nın 188. maddesinin 1. fıkrasında yaptırıma bağlanan son seçimlik hareket ise uyuşturucu madde ihraç etmektir. Uyuşturucu ihraç etme; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yasa dışı yollar ile ruhsatsız yada ruhsata aykırı olarak ülke sınırları dışına çıkarılmasıdır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları

Uyuşturucu Madde Satma; Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satma fiilinden, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin belli bir bedel veya sair menfaat karşılığı başkasına devredilmesidir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde devrinin bir karşılığının olmadığı durumda, yine aynı fıkrada düzenlenen başkalarına vermeden ceza sorumluluğu doğacaktır. Eskişehir ağır ceza avukatı olarak müvekkillerimize ceza dosyalarında hizmet vermekteyiz.

  • Uyuşturucu ticareti suçu ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satma eyleminde miktarın herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin satışı yapılan uyuşturucu madde 1 gram bile olsa suç oluşacaktır. Miktarın az yada çok olması ancak TCK m.61 uyarınca temel cezanın belirlenmesine etkisi olacaktır.

Uyuşturucuyu Satışa Arz Etme; Bir kimsenin maliki ya da zilyedi olduğu uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satma iradesini gösteren herhangi bir davranışta bulunması eylemi satışa arz etme olarak kabul edilecektir. Örneğin maddenin satılması için pazarlık etmek, müşteri aramak, anlaşmaya çalışmak, kapora almak gibi hareketler satışa arz kapsamında değerlendirilen hareketlerdir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı iddia edilen şahısların tespiti için kolluk görevlilerinin alıcı gibi hareket etmesi ve faillerin bu suretle yakalanmaları durumunda Yargıtay uygulamalarında satıcının bu eylemi satışa arz etme olarak kabul edilmektedir.

Başkalarına Uyuşturucu veya uyarıcı madde verme, Uyuşturucu veya uyarıcı madde devrinin karşılıksız şekilde yani maddi bir bedel veya sair menfaat temin edilmeksizin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkasına verilmesidir. Diğer bir anlatımla bir başkasına uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ikram etmektir.

Uyuşturucuyu Sevk Etme ve Nakletme; Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi failin kullanma dışında bir amaçla bir yerden başka bir yere götürmesi eylemidir. Failin, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bir yerden başka bir yere götürdüğü durumda ise nakletmeden bahsedilemeyecektir. Bununla birlikte kişisel kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin nakledilmesi halinde failin bu maddeyi kişisel kullanım amacıyla naklettiği savunması kabul edilmeyecektir.

Uyuşturucu Depolama; Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin depolanmasından, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanım amacı dışında bir yerde tutulmasıdır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin TCK m.191/1 uyarınca kullanım amaçlı olarak bulundurulması ile TCK m.188/3 kapsamında depolanması arasında yapılacak tespitte en önemli kriter maddenin miktarıdır. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Ağır Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.