Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 11 Ağustos 2022 tarihinde yazıldı.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Asliye Ceza Mahkemeleri ile Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanları “ 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir.

5235 sayılı Kanunun 12. Maddesinde “Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları,

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler ile çocuklara özgü kovuşturma hükümleri saklıdır.” denilerek Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar sorusunun cevabını belirtilmiştir.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

  • Yağma, (konu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız)
  • İrtikap,
  • Kamu görevlisinin resmi belgeden sahteciliği,
  • Nitelikli dolandırıcılık, (konu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız)
  • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı Ve Yedinci Bölümünde Tanımlanan Suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç)
  • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
  • Müebbet hapis,
  • On yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar dolayısıyla açılan davalar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi Kaç Hakimden Oluşur?

Ağır ceza mahkemeleri bir başkan ile yeteri kadar üyeden oluşmaktadır. Ağır Ceza Mahkemesi bir başkan ve iki üye ile toplanarak karar almaktadır. Yine ağır ceza mahkemelerinde duruşmada iddia makamını temsilen Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi Kararlarına Karşı İtiraz, İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ceza Muhakemesi genel olarak soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşmaktadır. Soruşturma evresi, suç şüphesinin Cumhuriyet Savcısı’na ulaşması ile başlayıp iddianamenin kabulüne kadar geçen süreci ifade etmektedir. Kovuşturma evresi ise, iddianamenin kabulünden itibaren başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreci ifade eder. ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı taraflar itiraz veya istinaf kanun yoluna başvurabilmesi mümkündür.

İtiraz; kural olarak hakim kararları ile kanunun açıkça gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz merciine yapılan “kanun yolu” başvurusudur.

İstinaf; ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararların, maddi olay bakımından ve hukukilik yönünden Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesine denir.

Temyiz; Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvuruların incelenmesine denir. Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk derece mahkemelerinin kararlarının doğrudan temyiz edilme olanağı ortadan kalkmıştır.

Kural olarak karar veya hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde kararın niteliğine göre itiraz veya istinaf kanun yoluna başvurulması gerekmektedir. Söz konusu süre ilgiliye tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren başlayacaktır. Diğer bir anlatımla karar veya hüküm, başvuru hakkı olanların yokluğunda açıklanmış olması halinde 7 günlük süre hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Hüküm ilgilisinin yüzüne karşı verilmiş ise bu süre tefhim (açıklama, bildirme) tarihi ile başlayacaktır. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar sorunuzun cevabı için Eskişehir ceza avukatı ekibimize danışabilirsiniz.

Ağır Ceza Mahkemelerinde İtiraz ve İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar

İtiraz ve İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı olan kişiler; Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık, katılan ve suçtan zarar görmüş bulunanlardır. (katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş olsa bile katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olan kişiler) ile şüpheli, sanık, katılan ve suçtan zarar görmüş bulunanların vekil/müdafileri, şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi de şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilme hakkına sahiptirler.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.