Alkollü Araç Kullanmanın Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 22 Haziran 2022 tarihinde yazıldı.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası  ile ilgili sıklıkla avukata sorulmakta olup bugünkü makalemizde bu konuyu ele alacağız. Alkollü araç kullanımına bağlı olarak uygulanacak idari ve adli cezalara ilişkin tarafımıza çokça soru yöneltilmektedir. Bugün ki makalemizde bu konuda sıkça karşılaştığımız soru ve sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

Trafik kazalarının en önemli sebeplerinin başında alkollü araç kullanımı gelmektedir. Bu sebeple alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla gerek idari gerekse adli yaptırımlar öngörülmüştür.

Yasalarda İzin Verilen Alkol Miktarı

Ticari araç sürücüleri(taksi, otobüs, minibüs, tır, kamyon gibi) ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmıştır.

Diğer sürücüler içinse (binek araçlar için) yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil olarak belirlenmiştir. Diğer bir anlatımla bir kişinin bir litre kanında yarım gram alkol varsa 0,50 promil oranında alkollü olduğu anlamına gelir. Binek araç dışı motorlu taşıt (motosiklet, kamyonet, vs. Gibi) sürücüleri için alkol sınırı 0,20 promil olarak uygulanacaktır.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası (idari yönden)

Alkolmetre ya da diğer testler sonucu kanında yasal sınırı aşacak şekilde alkol tespit edilen sürücüye hakkında

İlk kez alkollü araç kullanan sürücüye 1.823 TL idari para cezası uygulanır ve ehliyetine 6 aylığına el konulur.
İkinci kez alkollü araç kullanan sürücüye 2.287 TL idari para cezası uygulanır ve ehliyetine 2 yıllığına el konulur.
Üçancü kez alkollü araç kullanan sürücüye 3.675 TL idari para cezası uygulanır ve ehliyetine 5 yıllığına el konulur ayrıca 6 aydan az olmayacak şekilde hapis cezası uygulanır.

Alkolmetreye Üflememenin Nedir

Alkolmetre veya alkolmetre gibi teknik cihazların kullanılmasını kabul etmeyen kişilere 2022 yılı için 9.869 TL idari para cezası uygulanmakta ve ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulmaktadır.

Uygulanan İdari Yaptırım Kararına İtiraz Edilebilir mi

Alkolmetreyle yapılan ölçüm de alkollü çıkan sürücü cihazın yanlış ölçüm yaptığı ve veya ölçüm esnasında alkollü olmadığı gibi sebeplerle uygulanan idari yaptırım kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Alkollü Araç Kullanmanın Cezası  ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Mevcut durumun ispatı bakımından sürücünün hemen bir hastaneden kan örneği aldırarak ölçüm yaptırması itirazının haklılığı bakımından önem arz etmektedir. Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl (0,15 promil) azaldığı kabul edilmektedir. (yargıtay uygulaması da genel olarak bu yöndedir. Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 2020/895 E., 2020/2079 K. Sayılı kararı) Hastane tahlil sonucuna göre aradaki zaman dilimi dikkate alınarak sürücünün alkol durumu belirlenebilecektir.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu TCK Madde 179 da düzenlenmiş olup Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır” şeklindedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde Alkollü Araç Kullanmanın Cezası  ile ilgili ceza avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Karayolları Trafik Kanununa göre, 100 (1.00) promilden fazla alkol alarak araç kullanan sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu işlenmiş olur. TCK md. 179’da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suçlardandır.

Bu nedenle, alkollü araç sürmek kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelmektedir. TCK md.180’de düzenlenen taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır. Alkollü Araç Kullanmanın Cezası adlı diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Alkollü Araç Kullanma Suçunda Hapis Cezası Kaç yıldır?

Yapılan tespit sonucunda 100 (1,00) promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre alkollü oldukları için kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır .

Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişiler 3 aydan 2 yıla kadar bu madde hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Ancak ceza verilmeden önce yapılacak olan yargılamada alkollü araç kullanma suçunun sübuta erip ermediği, kolluk görevlilerince gerekli işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığı(ölçüm için sürücüyü hastaneye götürüp kan testi yaptırmak, ölçüm cihazının kalibre ayarının yapılması vb.),alınan alkolün kişide araç kullanma iradesini ne kadar etkilediği hususları önem arz etmektedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.