Tehdit suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Tehdit suçu ve cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 17 Haziran 2021 tarihinde yazıldı.

Tehdit suçu ve cezası

Tehdit suçu ve cezası, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,
altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit

  1. Silahla,
  2. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  5. Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde,
    ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Türk ceza kanunu incelendiği takdirde soyut tehlikenin varlığı halinde sanığın cezalandırılabileceği gözükmektedir. Yine Türk Ceza Kanunu tehdit suçunu hürriyete karşı suçların yer aldığı yedinci bölümünde düzenlemiştir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak tehdit suçunda sanık veya müştekilerin avukatlığını yapmaktayız. Hakkınızda açılan tehdit suçunun nitelikli tehdit olup olmadığı hususu önem arz etmektedir. Örneğin silahla tehdit olayında silahın gerçek silah olmadığını müşteki biliyor ise bu durumda silahla tehdit yerine normal tehditten dava açılması veya şartları oluşmamış ise beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Tehdit suçunun konut dokunulmazlığını ihlal suçu ile, hakaret suçu ile, yağma suçu Tehdit suçu ve cezası gibi suçlarla olan ilişkisi için bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Dolandırıcılık suçu ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Uyarı Niteliğindeki Sözler Tehdit Suçunu Oluşturur Mu?

Tehdit failin isteğine bağlı ileride meydana gelecek olan kötü neticedir. Bu sebeple uyarı niteliğinde ki sözler tehdit suçunu oluşturmaz. Örneğin arabamı alırsan seni vururum cümlesi tehdit suçunu oluşturmaz. Uyarı ile tehditin arasındaki fark konusunda mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Tehdit Suçuna İlişkin Yargı Kararları

Tehdit suçu ve cezasına ilişkin çok sayıda yargı kararı bulunmaktadır. Ceza hukuku açısında yargı kararları çok büyük önem arz etmekte ise de her olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi ve buna göre bir sonuca varılması gerekmektedir. Örneğin mağdurun korkmadığından bahisle beraat kararı verilmesinin yanlış olduğuna ilişkin çok sayıda yargı kararı bulunmaktadır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/16494 E. ve 2015/37529 K. sayılı kararı, Sanığın, “…alkollü vaziyette katılana ait dükkanın içinde çıkan tartışma sırasında tehdit sözü söylemeden bıçağı sallaması…” şeklindeki eyleminin TCK’nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun vasfında yanılgıya düşülerek, anılan maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi uyarınca hüküm kurulmuş ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı şeklindedir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/8999 E.  2016/4449 K. sayılı kararı, Komşu olan sanık ve müşteki arasında olay tarihinde çocuk meselesi yüzünçık n tartışma sonrası sanığın doğruca evine gidip av tüfeğini alarak müştekinin evinin bulunduğu sokakta havaya ateş ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK.nun 106/2-a ve 170/1-c maddelerinde yer alan silahla tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını oluşturduğu, TCK.nun 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren tehdit suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi şeklindedir.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/9211 E. 2015/46529 K. sayılı kararı, Oluş ve dosya kapsamına göre; yakınanlar M.. K.., Ş.. K.. ve D.. K..’nun G.. Tekstil isimli iş firmayı işlettikleri ve firmaya ait fabrikanın, hakkında tehdit suçundan kurulan hüküm kesinleşen Ş.. S.. tarafından yakınanlara kiraya verildiği, firmanın ticari faaliyeti kapsamında yakınanların paraya ihtiyaç duymaları üzerine Ş.. S..’tan 500.000 TL borç aldıkları, karşılığında, 620.000 TL ödemeyi kararlaştırdıkları, yakınanların ödeme güçlüğü içerisine girmeleri üzerine iddianameye konu ilk eylemde; Ş.. S..’ın yakınanlara borçları karşılığında toplam 500.000 TL tutarında senet imzalattığı, yakınanların işlerinin kötüye gittiğini düşünerek, senetlerin henüz vadesi gelmediği halde alacağını tahsil etme yoluna girdiği, bu kapsamda,

iddianameye konu ikinci eylemde, 2009 yılının Şubat ayında, yanında yeğeni olan sanık T.. Ç.. olduğu halde, yakınanlar M.. K.. ve Ş.. K.. ile bir avukatlık bürosunda buluştukları, yakınanların borcun karşılığında iki tane ev vermeyi teklif ettikleri, evlerin değeri konusunda tarafların anlaşamadığı, bunun üzerine sanık Taner’in “dayı bunlar parayı çatır çatır ödeyecekler, ben almasını bilirim, fabrikayı da bir yere taşıyamazsınız, kapısına adam dikerim, delikanlı olan gelip malları alır” şeklinde tehditler savurduğu, iddianameye konu üçüncü eylemde ise 26/03/2009 tarihinde; daha önce bir süre Ş.. S..’ın yanında çalışan sanık M.. S..’nın yine Ş.. S.. ile birlikte yakınan D.. K.. (Küçükler)’in evine geldikleri, gerekirse evi satmalarını, ne yapıp edip borcu ödemelerini istedikleri,

sanık Mestan’ın yakınanı “bu işi ben çözerim, akıl hastası olan babama sizi vurdururum, raporu var ceza bile almaz” şeklinde sözler söyleyerek tehdit ettiği olayda; S..Ş..’ün hukuki bir alacağını tahsil etmek amacıyla yeğeni Taner ve eski çalışanı Mestan’ı da yanına alarak yakınanları tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında; sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 150/1.maddesi göndermesiyle 106/2-c maddesindeki suçu olaşturduğu gözetilmeksizin, kanıtların takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde yağma suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi şeklindedir.

Tekrar belirtmek gerekirse Tehdit suçu ve cezası  Türk Ceza Kanununa göre, Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.  Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ceza avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Tehdit suçu ve cezası ile ilgili İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.