10 yıllık süre sonunda tahliye davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

10 yıllık süre sonunda tahliye davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 1 Eylül 2022 tarihinde yazıldı.

10 yıllık süre sonunda tahliye davası

10 yıllık süre sonunda tahliye davası Türk borçlar kanunu 347. maddesinde düzenlenmiştir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kanunun belirttiği “uzama süresi” ni doğru hesaplamaktır.

Örneğin 05.05.2015 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesi var ise dava açma süresi 05.05.2018 tarihinden itibaren 10 yıllık uzama süresi dolduktan sonraki 05.05.2028 dönem sonu için ihtar çekilip dava açılabilir.  Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize kira hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Kiralayan kişi birden fazla ise davanın kiralayanların hepsi tarafından açılmalıdır. Kiralayanın dava açabilmesi için uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak zorundadır. 10 yıllık süre sonunda tahliye davası ile ilgili Eskişehir tahliye avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

10 yıllık süre sonunda tahliye davası yargı kararı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/11403 E. , 2016/4059 K. ; Somut olayda; taraflar arasında 01.07.1997 başlangıç tarihli 3 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu durumda 27.02.2014 keşide tarihli ihtarın tebliğ tarihi araştırılarak, sözleşmenin başlangıç tarihine göre 01.07.2013 – 31.06.2014 dönemi için 3 ay öncesinden ihtar tebliğ edilmiş ise davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tahliye isteminin reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. şeklindedir.

Yine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi2017/7129 E. 14.12.2017 tarihli kararı, TBK’ nun 328/ son maddesinde;”Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu durumda davalıya 09.01.2015 tarihinde tebliğ edilen ihtar TBK’ nun 328/ son maddesi uyarınca bir sonraki fesih dönemi için geçerli olacağından, fesih bildiriminin altı aylık kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirim süresine uyularak yapıldığı ve davanın süresinde açıldığı anlaşılmakla işin esasının incelenmesi gerekirken, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir şeklindedir. 

Sözlü kira sözleşmeleri ile Yargıtay kararında ise , Davacı 24.03.1994 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesine dayanarak TBK’ nun 347. maddesi gereğince sözleşmenin sona ermesi sebebiyle tahliye isteminde bulunmuştur. Davalı sözleşmenin başlangıcına karşı çıkmamıştır. Bu durumda uyuşmazlığın TBK’ nun 347/2 maddesinde düzenlenen belirsiz süreli kira sözleşmesinin sona ermesi hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir şeklindedir.  Eskişehir kira avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Tahliye davası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

10 yıllık süre sonunda tahliye davası açıp kiracımı çıkartabilir miyim?

Türk borçlar kanununa göre on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

10 yıllık uzama süresinin sonrası açılacak davada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Eskişehir ilinde 110 yıllık süre sonunda tahliye davası açmak  isteyen vatandaşlarımız davayı Eskişehir sulh hukuk mahkemesinde açmalıdır.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.