Alkollü Araç Kullanma Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Alkollü  Araç Kullanma Suçu ve Cezası Nedir? Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 29 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Alkollü Araç Kullanma Suçu ve Cezası Nedir?

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma  suçu TCK Madde 179 da düzenlenmiş olup Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır” şeklindedir. Bugün ki hukuk bültenimizde Eskişehir ilinde  Ceza Avukatı  olarak  müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak alkollü araç kullanma suçu ve cezası konusunu mevzuatımız ışığında ele alacağız

Karayolları Trafik Kanununa göre, 100 (1.00) promilden fazla alkol alarak  araç kullanan  sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu işlenmiş olur. TCK md. 179’da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kasten işlenen suçlardandır. Bu nedenle, alkollü araç sürmek kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelmektedir. TCK md.180’de düzenlenen taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır.

Alkollü Araç Kullanma Suçunda Hapis Cezası Kaç yıldır?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 50 (0.50) promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 20 (0.20) promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye idari para cezası uygulanır.

Ayrıca Yapılan tespit sonucunda 100 (1,00) promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre alkollü oldukları için kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişiler  3 aydan 2 yıla kadar  bu madde hükümleri gereği cezalandırılacaktır.

Ancak hapis cezası verilmeden önce yapılacak olan yargılamada alkollü araç kullanma suçunun sübuta erip ermediği,kolluk görevlilerince gerekli işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığı(ölçüm için sürücüyü hastaneye götürüp kan testi yaptırmak,ölçüm cihazının kalibre ayarının yapılması vb.),alınan alkolün kişide araç kullanma iradesini ne kadar etkilediği hususları önem arz etmektedir. Zira uygulamada ölçüm yapılan cihazlar çok da sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle  Eskişehir  ceza avukatı olarak avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak tarafımıza ulaşabileceğiniz gibi diğer meslektaşlarımıza da başvurabilirsiniz.Konunun özetinde yargılama aşamasında uzman yardımı aldığınız takdirde hak kaybı yaşamadan hayatınıza devam etmeniz yatmaktadır.Zira yanlış ölçüm yapılması veya itirazınız doğrultusunda hastaneden kan ve idrar tahlili yapılmadan rapor tutulması ve diğer  eksikliklerden dolayı işlemediğiniz bir suçtan dolayı mağduriyet yaşayabilirsiniz.Ayrıca işlenen suç adli para cezasına çevirme,hükmün açıklanmasının geriye bırakılması,erteleme şeklinde mahkemece takdir edilebilir.

Sürücü Belgesine Kaç Aylığına El Konur?

Sürücü, alkol metre ile yapılan test sonucunda alkollü çıkarsa; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır. Aynı sürücü aynı suçu işlerse;yine Kanun’un ilgili maddesi gereğince para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl süreyle Trafik Polisi’nce geri alınır. Aynı sürücü üçüncü kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisi’nce geri alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edilir.

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, Sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

Ülkemizde Yasal Alkol Sınırı Nedir?Kandaki Alkol Oranı Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış, diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir. Bu halk arasında yanlış bir biçimde “yüzde elli alkollü olmak” diye ifade edilmekte, hatta bunun mümkün olduğu sanılmaktadır. Bu tümüyle yanlış bir bilgidir. Bu yanlışlık genellikle promil değerinin nasıl hesaplandığının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Promil hesabında alkolün ağırlığı, kanın ise hacmi dikkate alınarak bir orantı kurulur. Örneğin 0.50 promil 100 mililitre kanda 50 miligram alkol bulunduğunu gösterir ve buradan gidilerek, 50:100=0.50 promil kabul edilir. Ağırlığı hacme oranlamak matematiksel olarak çok mantıklı değilse de, karmaşık ve çok küçük sayılarla uğraşmak zorunda bırakmadığı için tercih edilen bir ifade biçimidir.

Alkollü Araç Kullanmanın  Cezası Ne Kadardır?

Yapılan tespit sonucunda, 50 (0.50) promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 20 (0.21) olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası (para ceza miktarı değişmektedir) idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası (para ceza miktarı değişmektedir) idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar. Sonuç olarak Eskişehir ilinde trafikte alkollü araç kullanırken yakalanan kişilere avukat olarak hukuki destek veriyor ve süreç hakkında bilgilendiriyoruz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.