Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 9 Ocak 2023 tarihinde yazıldı.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Türk Ceza kanunu‘nun 123. maddesinde düzenlenmiştir. TCK 123;

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarlar; telefon edilmesi, gürültü yapılması yada aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 123. madde hükmü, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükunlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır. Bu itibarla, suçlu korunmak istenilen hukuksal yarar, kişilerin psikolojik yönden huzurlu, sükun içinde ve sağlıklı yaşama hakkıdır.

Suçun unsurları

Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir.  Maddede belirtilen fiillerle huzur ve sükunu bozulan herhangi bir kişi bu suçun mağduru olabilir.  Bu suçun maddi unsuru, sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi veya gürültü yapılması yada aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulmasıdır.

Suçun Manevi Unsuru

Suçun manevi unsurunun oluşabilmesi için, bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması yada aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunan failin bu seçimlik hareketlerden bir veya bir kaçını belirli bir kimse olan mağdurun sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla gerçekleştirmesi gerekir. Bu itibarla failde genel suç işleme kastının yanı sıra böyle bir özel kastın da bulunması gerekir. Eskişehir ceza avukatı ekibimizden konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayete bağlı bir suçtur. Şikayet hakkı bu fiillerle huzur ve sükunu bozulan kimseye aittir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Suç şikayete tabi suçlar kapsamına girmektedir. Bu nedenle şikayetçinin olayı öğrendiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde şikayette bulunması gerekir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Görevli Mahkeme

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu’nda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Eskişehir ilinde görülen davalar Eskişehir asliye ceza mahkemesinde görülmektedir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yargı kararı

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8026 E. 2020/4736 K. sayılı kararı;

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu ile korunan hukuki yarar kişi özgürlüğünün korunması ve bireyin, psikolojik ve ruhsal bakımdan rahatsız edilmemesi ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için, kanun metninde yazılı bulunan telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla, hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli olmadığı, eylemlerin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf kişilerin huzur ve sükûnunu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalar ışığında; sanığın, birlikte yaşadığı, katılanın kızı ile aralarındaki problemleri konuşmak ve ayrılmalarını isteyen katılanı ikna etmek için telefonla aradığı şeklindeki savunması karşısında; atılı suçun ne şekilde sırf huzur ve sükunu bozma saiki olarak kabul edildiği yöntemince açıklanmadan, yasal olmayan gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, şeklindedir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/3575 E. 2015/24514 K. sayılı karar;

Katılan ile aynı apartmanda ve onun dairesinin bir alt katında ikamet eden sanığın, apartmanın bahçesinde sokak kedilerine yiyecek verdiği, bu yiyeceklerin koku yapması ve birçok sokak kedisinin bahçeye gelmesine neden olması dolayısıyla katılanın rahatsız olduğunun kabul edilmesi ile suçun oluşabilmesi için özel bir maksatla hareket edilmesinin ve failde mağdurun

huzur ve sükununu bozma özel kastı olmasının şart olması karşısında, eylemin, sırf katılanın huzur ve sükununu bozmak maksadıyla işlenip işlenmediği ve atılı suçun ısrar unsurunun olayda ne şekilde oluştuğu açıklanıp tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi. Konu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2012/8472 E. 2014/1008 K. sayılı kararı;

Mahkemece, müştekinin çocuğu ile sağlık ocağına gittiği sırada şüphelinin içinde bulunduğu araç ile kendisini takip ettiği, sağlık ocağında yaklaşık 20 dakika kadar kalıp çıktığında da kapı önünde beklediğini gördüğü ve yine araçla peşinden geldiği, müştekinin durumu haber vermek için eşinin iş yerine yöneldiği halde şüphelinin takibine devam ettiğini ve iş yerine girince şüphelinin de aracını park ettiği, durumu eşine anlatması ve eşinin isteği üzerine caddeye çıkıp yürüdüğünde şüphelinin yeniden aracını çalıştırıp takibe geçtiği oluşa uygun olarak kabul

edilmiş ve açıklanan eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğuna ilişkin vasıflandırmanın doğru olduğu anlaşıldığından, delillerle iddia ve savunma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

 

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.