Anonim şirket Limited şirket farkları

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Şirketler Hukuku

Anonim şirket Limited şirket farkları Eskişehir Şirketler Hukuku Avukatı tarafından | 26 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Anonim şirket Limited şirket farkları

Bugünkü makalemizde özelde Eskişehir genelde ülkemizde şirket kurmak isteyenlere ülkemizde en çok tercih edilen anonim şirket limited şirket farklarını kısaca anlatacağız. Anonim Şirketi yasal mevzuat ışığında kısaca özetleyecek olursak TTK M.329 göre Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları  ve şirkete karşı sorumludur.  Limited şirket ise TTK M. 573 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup , bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited Şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Eskişehir ilinde şirket avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren hukuk büromuzdan daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Limited Şirket

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur

Eskişehir şirket avukatı Oğuz Özdemir olarak ticari işletmelere avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Anonim şirket Limited şirket farkları

Anonim Şirket

Limited Şirket

Ortaklar YK üyesi değil iseler kamu borçlarından (Sgk, vergi vs) sorumlu değillerdir.

Ortaklar payları oranında tüm mal varlıkları ile hisseleri oranında kamu borçlarından sorumludur.
Hisselerin iktisap edilmesinden 2 yıl sona satılmak şartı ile hissesini devreden ortak hisse devri sebebi ile  gelir ve damga vergisi ödememektedir. Hisse devri sebebiyle  elde edilen kardan yaklaşık damga vergisi ve  %35 gelir vergisi ödemektedir.
Kayıtlı sermaye sistemi sayesinde esas sözleşme değişikliği yapılmaksızın sermaye artırılabilmektedir. Esas sermaye artımı için esas sözleşme değişikliği gereklidir.
Hisse senetleri devri hisse devir sözleşmesi ile yapılabilmektedir. Hisse devri sebebiyle herhangi bir masraf veya vergi doğmamaktadır. ·Hisse devri için noterden hisse devri sözleşmesi yapılmalı, GK kararı alınmalı ve ticaret sicile bildirilmelidir. Devir sebebiyle damga vergisi ve devir harçları ödenmektedir.
Hissedarın şirkete ek ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kanunda belirtilen durumlarda ortakların ek ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Her bir payın itibari değeri en az 1 kuruştur Her bir pay 25 TL’den az olamaz.
Halka açılma ve ortak bulma olanağı vardır Halka arz söz konusu değildir.
 Şirket sözleşmesi, esas sermayenin “yarısını” temsil eden ortakların katılımıyla ve katılanların oy çokluğuyla değiştirilebilmektedir Şirket sözleşmesi, esas sermayenin “üçte ikisini” temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir

 

Önleyici hukuk hizmeti

Önleyici hukuk şirketlerin yaşaması muhtemel hukuki risklerin önceden tespit edilerek hukuki problem çıkmadan sorunların çözülmesini hedef almaktadır. Ülkemizde yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle şirketlerin önceden önlem alarak şirket menfaatine uygun bir çözüm yolu ile uyuşmazlığın ortaya çıkmaması hedeflenmektedir.  Önleyici hukuk hizmeti ile şirketler riskli alandan uzaklaşmakta ve sorunlar büyümeden çözülmektedir.

Önleyici hukuk hizmetinin en önemli ayağı şirketin kurulum aşamasından başlanarak şirketin tarafı olduğu her sözleşmenin detaylı bir şekilde hazırlanmasıdır. Şirketlerin değişen kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilmesi, şirketlerin çalışanları ile yaptığı sözleşmelerin hazırlanması, mal alım ve satım sözleşmelerinin hazırlanması, şirket yöneticilerine sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

Eskişehir şirket avukatıyız

Eskişehir şirket avukatı ekibimiz yerli ve yabancılara şirket kurulması, şirket ana sözleşme hazırlanması, şirketin ortaklık sözleşmesinin hazırlanması ve şirketlere avukatlık ve hukuk hizmeti verilmesi konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir. Anonim şirket Limited şirket farkları ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.  Eskişehir şirket avukatı ekibimiz;

  • Limited şirket kurulması,
  • Anonim şirket kurulması,
  • Yabancı şirketlerin Türkiye şubesinin kurulması,
  • Yabancı ve yerli dernek ve vakıflara hukuki danışmanlık verilmesi,
  • İrtibat bürosu kurulması gibi konularda şahıslara ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Şirketlere Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
Anonim şirket Limited şirket farkları

Anonim şirket Limited şirket farkları

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Şirketler Hukuku kategorisinde yer alıp, Şirketler Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.