Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Şirketler Hukuku

Şirketlere Hukuki Danışmanlık Eskişehir Şirketler Hukuku Avukatı tarafından | 20 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Şirketlere Hukuki Danışmanlık

Avukat Oğuz Özdemir olarak şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Günümüzde çok sayıda şirket kurulmakta olup şirketler yaptıkları ve yapacakları hukuki işlemlerde bir avukattan hukuki yardım almak istemektedir. Bu sebeple avukatlar şirketlere hukuki danışmanlık vermekte olup bu konu ile ilgili Eskişehir hukuk büroları ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Eskişehir şirket avukatı ekibimiz yerli ve yabancılara şirket kurulması, şirket ana sözleşme hazırlanması, şirketin ortaklık sözleşmesinin hazırlanması ve şirketlere avukatlık ve hukuk hizmeti verilmesi konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.  Eskişehir şirket avukatı ekibimiz;

  • Limited şirket kurulması,
  • Anonim şirket kurulması,
  • Yabancı şirketlerin Türkiye şubesinin kurulması,
  • Yabancı ve yerli dernek ve vakıflara hukuki danışmanlık verilmesi,
  • İrtibat bürosu kurulması gibi konularda şahıslara ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Şirketlere Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz

Avukat Oğuz Özdemir olarak başta önleyici hukuk olmak üzere bir şirketin ihtiyacı olan tüm konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Şirketlerin genel kurulunun gerçekleştirilmesi, şirket sermaye artırım veya azaltılması, pay devir işlemlerinin yapılması, imtiyazlı hisselerin oluşturulması, şirket ortaklarının değiştirilmesi, şirketin kurumsal yönetim ve karar mekanizmasının kurulması, insan kaynakları sürecinin hukuki alt yapısının oluşturulması, yöneticilerin ve beyaz yakanın görev alanlarının belirlenmesi, şirketin tasfiyesi ve gerektiği zaman konkordato alınması gibi konularda şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Önleyici hukuk hizmeti

Önleyici hukuk şirketlerin yaşaması muhtemel hukuki risklerin önceden tespit edilerek hukuki problem çıkmadan sorunların çözülmesini hedef almaktadır. Ülkemizde yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle şirketlerin önceden önlem alarak şirket menfaatine uygun bir çözüm yolu ile uyuşmazlığın ortaya çıkmaması hedeflenmektedir.  Önleyici hukuk hizmeti ile şirketler riskli alandan uzaklaşmakta ve sorunlar büyümeden çözülmektedir.

Önleyici hukuk hizmetinin en önemli ayağı şirketin kurulum aşamasından başlanarak şirketin tarafı olduğu her sözleşmenin detaylı bir şekilde hazırlanmasıdır. Şirketlerin değişen kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilmesi, şirketlerin çalışanları ile yaptığı sözleşmelerin hazırlanması, mal alım ve satım sözleşmelerinin hazırlanması, şirket yöneticilerine sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, esas sermayesi 250.000 TL veya üzeri olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu öngörmektedir.  Günümüzde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek asgari ücret aylık 8.300 TL‘den aşağı olamayacaktır. Anonim şirketlerde avukatlık ücreti ise her yıl resmi gazetede ilan edilmektedir.

Buna göre avukat bulundurmak zorunda olan şirketlere kanuna göre ” Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” Şirketlere Hukuki Danışmanlık ile ilgili

Şirket ve Aile Anayasası

Ülkemizde şirketlerin büyük çoğunluğu aile şirketi olmakla birlikte çok az şirket gelecek kuşaklara ulaşabilmektedir. Şirketlerin nesiller boyu devam edebilmesi için aile anayasası oluşturulması gerekmektedir. Şirket anayasası için gerekli hizmeti Eskişehir şirket avukatı ekibimizden alabilirsiniz.

Aile Anayasası temel olarak şu içeriktedir:

İlk bölümde amaç ailenin tanımlanması, ailenin gelecek planlanması ve gelenekleri belirlenmektedir.

Daha sonra aile meclisinin oluşturulması, üyelerin alınması, üyelerin istifası, meclisin karar alma süreci ve nisapları, aile meclisinin toplantı usulleri gibi konular yer almaktadır. Yine aile meclisinin en önemli ve yetkili karar organı olduğuna ilişkin bilgi yer almaktadır. Yine aile meclisinde tıkanma olması halinde bunun çözümüne ilişkin izlenecek yol bu bölümde yer almaktadır.

Aile meclisinin hangi profesyonellerden hangi konularda destek alacağı, bu profesyonellerin nitelikleri ve kaç kişi olacağı konusu da aile anayasasında yer almalıdır.

Aile anayasasının en önemli bölümlerinden biri de aile üyelerinin gelirlerinin ne olacağı ve harcamalarını nasıl yapacağıdır.  Aile üyelerinin şirket hesaplarını ve kasasını şahsi hesabı ve kasası gibi görmesinin sıkıntılarını yaşamamak için bu bölümün çok dikkatli düzenlenmesi gerekmektedir. Aile üyelerinin yapacağı şahsi harcamaların şirkete ekonomik zarar vermesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Aile anayasasının son bölümünde ise yaptırımlar ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda bilgiler yer almalıdır. Aile Anayasası kavramı üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu sebeple aile anayasası hazırlanması sürecinde Eskişehir şirket avukatı avukat Oğuz Özdemir olarak tarafımızdan veya diğer meslektaşlarımızdan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Şirketler Hukuku kategorisinde yer alıp, Şirketler Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.