Huzur ve Sükunu Bozma Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Nisan 2021 tarihinde yazıldı.

Huzur ve Sükunu Bozma Suçu

Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozma Suçu , Türk Ceza Kanunu madde 123’te düzenlenmiştir. Söz konusu suç “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Maddenin gerekçesi “Madde belirli bağımlı hareketlerle kişilerinin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır. Suçun maddi unsuru, bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin, oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapılması gibi.

Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerekmektedir. Böylece madde, suçun oluşması için, özel bir maksatla hareket edilmesi şartını getirmektedir. Dikkat edilmelidir ki bu suç tanımıyla cezalandırılan fiiller, kişilerin üzerinde uygulanacak maddi veya cebri bir müdahale niteliği taşımamaktadır. Bu suç tanımı ile kişilerin psikolojik, ruhsal sükûn içinde yaşamak hakkı korunmaktadır. Yapılan etkinlikler sonucu mağdurun dengesi bozulduğu örneğin, ruhsal bir teşevvüşe uğradığı hallerde ise, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır. Maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması, suçtan zarar görenin şikâyetine bağlıdır” şeklindedir.

Bu suç ile korunması amaçlanan hukuki yarar psikolojik ve ruhsal bakımdan bireylerin rahatsız edilmeden huzur ve sükûn içinde ve sağlıkla yaşama haklarının güvence altına alınmasıdır.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Unsurları

1-) Bir Kimseye Israrla Telefon Edilmesi:

Bir kimsenin diğer bir kişiyi telefonla araması sabit hattan, cep telefonu veya araç telefonundan veya internet üzerinden ücretli ya da ücretsiz biçimde olabilir. Telefon etme seçimlik hareketi açısından belirleyici olan, failin kullandığı araç değil mağdurla sabit, mobil veya araç telefonlarından herhangi birisiyle iletişim kurulmaya çalışılmasıdır. Telefonla arandığında mutlaka karşı tarafla konuşmak gerekli değildir. Örneğin sadece çağrı yapmak/atmak, açıldıktan sonra telefonu hemen kapatmak, telefonda karşı tarafa ses veya müzik dinletmek gibi eylemler suçun oluşumuna sebebiyet verecektir.

2-) Israrla Gürültü Yapılması:

Suçu oluşturan diğer bir seçimlik hareket ise ısrarla gürültü yapılması eylemidir. Apartmanlar da sıklıkla karşılaşılan ısrarla gürültü yapılması eylemi rahatsız edici ses veya alıcı tarafından tahammül edilemeyen ve istenmeyen ses olarak tanımlanabilecektir. Gürültü yapılmasından kasıt normal yaşam koşulları içindeki ses yoğunluğunun üstünde, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve onu rahatsız eden nitelikteki seslerin çıkartılmasıdır.

Örneğin huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla kalorifer borularına ısrarla vurma, sürekli yüksek sesle müzik dinlenme, davul çalma, evde devamlı parti yapılması, araba kornasına ısrarla basılması, evde sürekli tamir yaptırılması, sivri topuklu terlik giyilmesi gibi eylemler sayılabilecektir. Sayılan eylemler örnek kabilinden belirtilmiş olup bısrarla gürültü yapılması eylemi kapsamında olup olmadığı her somut olayın şartlarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Önemle belirtmek gerekirse gürültü yapılması tek bir sefere mahsus ise bu suçun oluştuğu söylenemeyecektir. Kanun metninde de belirtildiği gibi gürültü yapma fiilinin ısrarla ve birden fazla yapılmış olması gerekmektedir.

3-) Israrla Hukuka Aykırı Başka Bir Davranışta Bulunmak:

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu çok farklı biçimlerde karşılaşabilinecek bir suçtur. Yasada “aynı maksatla” hukuka aykırı bir davranıştan söz edildiğine göre bu davranışın diğer hareketlerde olduğu gibi öncelikle başkaca bir suçu oluşturmaması, belirli bir kişiye yönelmesi, sırf huzur ve sükunun bozmak maksadıyla yapılması aranmaktadır. Yasa da hukuka aykırı davranışın neler olduğu sayılmamıştır. Dolayısıyla kanun koyucu burada kapsamı geniş tutup farklı biçimlerde ortaya çıkabilecek hukuka aykırı fiilleri suçun maddi unsuru olarak tanımladığı kabul edilmelidir. Örneğin sürekli dürbün vb aletlerle evi gözetleme, mağduru sürekli olarak takip etmek, bir kimsenin evinin veya iş yerinin önünde sürekli bekleme gibi davranışlar sayılabilecektir.

Huzur ve Sükunu Bozma Suçunun Manevi Unsuru

Suçun manevi unsuru sırf huzur ve sükûnu bozma amacı ile eylemin gerçekleşmiş olmasıdır. Örneğin, üst kat komşunun bebeğinin ağlaması huzur ve sükûnu bozma saiki olmadığında bu kapsamda değerlendiremeyecektir. Huzur ve Sükunu Bozma Suçu ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Huzur ve Sükunu Bozma Suçunun Cezası ve Şikayet

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Suç şikayete tabi suçlar kapsamına girmektedir. Bu nedenle şikayetçinin olayı öğrendiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde şikayette bulunması gerekir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Huzur ve Sükunu Bozma Suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Huzur ve Sükunu Bozma Suçu ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.