Şirket avukatı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Şirketler Hukuku

Şirket avukatı Eskişehir Şirketler Hukuku Avukatı tarafından | 27 Ocak 2023 tarihinde yazıldı.

Şirket avukatı

Şirket avukatı olarak şirketlerin karşılaşacağı sorunlara önleyici hukuk ile önlem almak ve karşılaştığı sorunlara hukuksal çözümler bulmak konusunda hizmet vermekteyiz. Günümüzde şirketler çeşitli sebeplerden dolayı hukuksal problemler yaşamaktadır. Bu problemlerin ortaya çıkmadan çözülmesi veya zamanında doğru bir yöntem ile çözüme kavuşturulması şirketlerin ileride yaşayacağı büyük problemlerin önüne geçebilmektedir.

Şirketlerin yaşadığı hukuksal problemlerin önüne geçmek için bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz. Avukatlar müvekkillerin yaşadığı hukuksal problemlere en hızlı ve en uygun bir şekilde çözüm bulabilmektedir.

Önleyici hukuk, şirketin yaşaması muhtemel hukuksal sorunların öncesinde tespit edilerek gerekli çözümleri üretmek ve problemin ortaya çıkması halinde şirketin bu durumdan en az zararla çıkmasını sağlamak amacı taşımaktadır. Eskişehir şirket avukatı olarak önleyici hukuk ile şirketlerin yaşaması muhtemel sorunları önceden tespit ediyor ve gerekli önlemleri alarak şirketlerin bu süreçte zarar görmesini engelliyoruz. Önleyici hukuk hizmeti ile şirketler riskli alandan uzaklaşmakta ve sorunlar büyümeden çözülmektedir.

Önleyici Hukuk Kapsamında Verilen Hizmetler

 • Yeni çıkan kanun ve yönetmelik ile yargı kararlarının takip edilerek müvekkil şirkete bu konularda bilgi verilmesi ve gerekli durumlarda şirket içi düzenlemelerin yapılması,
 • Şirket yöneticisi ve çalışanlarına hukuki konularda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirket çalışanları ile yapılacak iş sözleşmelerinin ve görev tanımlarının hazırlanması,
 • Şirket yönetici el kitabının oluşturulması,
 • Şirket ile ilgili alım satım sözleşmeleri, ana sözleşme, ortaklık sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirket yöneticilerine hukuksal eğitimler verilmesi,
 • Şirketlerin risk analizlerinin yapılması,
 • Şirketlerin imzaladığı veya imzalayacağı sözleşmelerde ki bulunan risklerin tespit edilerek şirket yöneticilerinin bilgilendirilmesi,
 • Şirketlerin imzaladığı sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Şirketlerin yaşaması muhtemel sorunların tespit edilerek gerekli hukuksal korumanın sağlanması,

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu

Esas sermayesi 250.000 TL veya üzeri olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu öngörmektedir.  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek asgari ücret aylık 8.300 TL‘den aşağı olamayacaktır. Anonim şirketlerde avukatlık ücreti ise her yıl resmi gazetede ilan edilmektedir.

Şirket ve Aile Anayasası

Ülkemizde şirketlerin büyük çoğunluğu aile şirketi olmakla birlikte çok az şirket gelecek kuşaklara ulaşabilmektedir. Şirketlerin nesiller boyu devam edebilmesi için aile anayasası oluşturulması gerekmektedir. Şirket anayasası için gerekli hizmeti Eskişehir şirket avukatı ekibimizden alabilirsiniz.

Aile Anayasası temel olarak şu içeriktedir:

İlk bölümde amaç ailenin tanımlanması, ailenin gelecek planlanması ve gelenekleri belirlenmektedir.

Daha sonra aile meclisinin oluşturulması, üyelerin alınması, üyelerin istifası, meclisin karar alma süreci ve nisapları, aile meclisinin toplantı usulleri gibi konular yer almaktadır. Yine aile meclisinin en önemli ve yetkili karar organı olduğuna ilişkin bilgi yer almaktadır. Yine aile meclisinde tıkanma olması halinde bunun çözümüne ilişkin izlenecek yol bu bölümde yer almaktadır.

Aile meclisinin hangi profesyonellerden hangi konularda destek alacağı, bu profesyonellerin nitelikleri ve kaç kişi olacağı konusu da aile anayasasında yer almalıdır.

Aile anayasasının en önemli bölümlerinden biri de aile üyelerinin gelirlerinin ne olacağı ve harcamalarını nasıl yapacağıdır.  Aile üyelerinin şirket hesaplarını ve kasasını şahsi hesabı ve kasası gibi görmesinin sıkıntılarını yaşamamak için bu bölümün çok dikkatli düzenlenmesi gerekmektedir. Aile üyelerinin yapacağı şahsi harcamaların şirkete ekonomik zarar vermesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Aile anayasasının son bölümünde ise yaptırımlar ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda bilgiler yer almalıdır. Aile Anayasası kavramı üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu sebeple aile anayasası hazırlanması sürecinde Eskişehir şirket avukatı avukat Oğuz Özdemir olarak tarafımızdan veya diğer meslektaşlarımızdan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Aile Anayasası Neden Yapılmalıdır?

Ülkemizde aile şirketi niteliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin 2. ve 3. kuşak aile bireylerine kadar devamı istenilen düzeyde sağlanamamaktadır. Bu durum sermayenin ve işletme bilgisinin (know-how) gelecek kuşaklara aktarılamamasına neden olmaktadır. Bir ekonomi sisteminin temel yapı taşlarından olan sermaye şirketlerinin sürekliliğinin sağlanamaması, ekonomik seviye olarak belli bir eşiğin aşılamamasına da neden olmaktadır.

Şirket avukatı olarak şirketlerin sürekliliği sağlandığı takdirde, şirketin kurumsal hafızası, bilgi ve sermaye birikimi ile çeşitli zorluklara göğüs germesi daha kolay olabileceği gibi, şirketin büyümesi ve istenilen seviyelere ulaşabilmesi daha mümkün hale gelecektir.

Eskişehir şirket avukatıyız

 • Limited şirket kurulması,
 • Anonim şirket kurulması,
 • Yabancı şirketlerin Türkiye şubesinin kurulması,
 • Yabancı ve yerli dernek ve vakıflara hukuki danışmanlık verilmesi,
 • İrtibat bürosu kurulması gibi konularda şahıslara ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • Şirketlere Hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Önleyici hukuk hizmeti verilmesi,
 • Şirket avukatı olarak aile anayasası hazırlanması,
 • Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanması,
Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Şirketler Hukuku kategorisinde yer alıp, Şirketler Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.