Cinsel taciz

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Cinsel taciz Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 7 Temmuz 2023 tarihinde yazıldı.

Cinsel taciz

Cinsel taciz suçu ve cezası Türk Ceza Kanun’u 105. maddesinde düzenlenmiştir. Türk ceza kanunu 105’e göre;

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz şeklindedir.

Cinsel taciz suçunun faili, herhangi bir kişi olabilir.  TCK’da 105/2’de suçun nitelikli halleri sayılmıştır.  Yine cinsel taciz suçunun mağduru herhangi bir kişi de olabilir. Cinsel taciz kişilerin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlar ile gerçekleştirilir. Cinsel taciz suçu söz resim gibi davranışlarla da işlenebilir. Karşındakine cinsel ilişki teklif etmek, kişiyi ısrarlı takip edip cinsel içerikli laf atmak, cinsel organını göstermek cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Cinsel taciz suçu taksirle işlenebilecek bir suç olmayıp cinsel taciz suçu kasten işlenebilir. Cinsel taciz suçu zincirleme biçiminde işlenebilir. Suçun zincirleme şeklinde işlenmesi halinde tek cezaya hükmolunur ancak bu ceza TCK 43/!. fıkra uyarınca arttırılır.

Cinsel taciz suçunun temel şekli şikayete bağlı nitelikli hali ise şikayete tabi olmayan bir suçtur.  Cinsel taciz suçu davalarına Asliye Ceza Mahkemeleri bakmaktadır. Eskişehir ceza avukatı ekibimiz cinsel taciz suçlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Cinsel Taciz Suçu Yargı Kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/9501 E. 2019/8123 K. sayılı kararı;

Müştekinin 29.08.2012 tarihli şikâyet dilekçesi ve aşamalarda değişmeyen beyanları, sanığın ikrar içeren ifadesi, mesaj tespit tutanağı ve tüm dosya kapsamında sanığın ……inin eşi olan mağdureye, 27.08.2012 tarihinde “seni seviyorum” şeklinde mesaj gönderdiği anlaşılması karşısında müsnet suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8150 E. 2019/5172 K. sayılı kararı;

Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etme amacını taşıyan sanık …’in, kendisinin kullandığı adına kayıtlı GSM hattından, 20 yaşındaki mağdur …’e, önce mağdurun cinsel organına yönelen cinsel içerikli, daha sonra da mağdurun başkaları tarafından cinsel amaçlı olarak taciz edilmesine neden olacak biçimde cep telefonu numarasını yayacağına dair tehdit içeren mesajlar göndermesine rağmen mağdurdan olumlu yanıt alamamasının ve onunla istediği iletişimi kuramamasının ardından,

mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/8150 E. 2019/5172 K.

Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etme amacını taşıyan sanık …’in, kendisinin kullandığı adına kayıtlı GSM hattından, 20 yaşındaki mağdur …’e, önce mağdurun cinsel organına yönelen cinsel içerikli, daha sonra da mağdurun başkaları tarafından cinsel amaçlı olarak taciz edilmesine neden olacak biçimde cep telefonu numarasını yayacağına dair tehdit içeren mesajlar göndermesine rağmen mağdurdan olumlu yanıt alamamasının ve onunla istediği iletişimi kuramamasının ardından,

mağdura ait kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, mağdurun rızasına aykırı şekilde başkalarına dağıtmak suretiyle üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, zincirleme şekilde cinsel taciz ve tehdit suçlarını işlediğine dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/283 E. 2015/11440 K. sayılı kararı

Nüfus kaydına göre 14 yıl 2 aylık olup 21.12.2011 tarihli duruşmada mahkemece de onbeş-onaltı yaşlarında göründüğü gözlemlenen mağdurenin beyanı ve savunmaya göre, mağdurenin sanıkla yaklaşık yirmi gün önce tanıştığı ve olay tarihinde kendisinin onaltı-onyedi yaşı içerisinde olduğunu söylediğinin anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK’nın 30. maddesindeki kaçınılmaz hata hali de gözetilerek sanık hakkında atılı suçlardan beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyet hükümleri kurulması,

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.