Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 5 Ağustos 2021 tarihinde yazıldı.

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçu ve cezası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Anılı maddede cinsel saldırı suçunun basit hali, eylemin sarkıntılık düzeyinde kalması ve suçun nitelikli hali düzenlenmiştir. TCK nın 102. Maddesinde 18 yaşından büyük bireylerin kendi rızaları dışında cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla vücut dokunulmazlığını ihlal yönelik davranışları ifade etmektedir. Eskişehir Ağır Ceza Avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize bu gibi konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen suçlara genel bir ifade ile cinsel istismar denilmektedir. Cinsel saldırı suçu, bir kimseye cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesidir. Genellikle cinsel istismar (saldırı) suçu ile cinsel taciz suçu kavramları birbiri ile karıştırılmaktadır.

Cinsel saldırı suçunda mağdurun vücuduna temas edilmesi halinde oluşurken cinsel taciz suçunda ise vücuda herhangi bir temas bulunmaksızın cinselliğe yönelen söz söyleme, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme gibi eylemlerle gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir.

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Basit cinsel saldırı suçu, 18 yaşından büyük bireylerin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşmaktadır. (TCK 102/1-1.cümle). Örneğin; Öpme, okşama, sarılma gibi eylemlerdir.

Sarkıntılık Suretiyle Basit Cinsel Saldırı Suçu

Sarkıntılık; cinsel isteğin tatmin amacıyla anlık ve belirli bir yoğunluğa ulaşmayan cinsel eylemlerin mağdurun bedenine fiziksel temas yoluyla uygulanması halinde oluşacaktır. Örneğin, cinsel amaçla kısa süreli dokunma, bir kere öpmek vb. gibi cinsel davranışlar sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu ile basit cinsel istismar suçundaki en temel fark sarkıntılık fiilinin kesik ve ani bir eylemle mağdurun bedenine temas edilmesiyle, basit cinsel saldırı suçunun temel şeklinde ise 18 yaşından büyük mağdura karşı cinsel sömürü düzeyine varacak şekilde birbirini takip eden birden fazla davranış ile icra edilmesiyle oluşmasıdır.

Örneğin yolda yada otobüste mağdura elini dokundurup çekme, süreklilik arz etmeyen kısa süreli öpme gibi cinsel davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçunu oluşturacaktır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

TCK’nın 102/2 maddesinde vücuda “organ” veya “sair cisim sokulması” şeklinde düzenlenmiştir. Nitelikli halin uygulanması için 18 yaşından büyük mağdurun vücuduna rızası olmaksızın vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin sokulması gerekir. Sair cisimden kastedilen her türlü mataryeldir. Nitelikli cinsel istismar suçunda vücuda “organ” veya “sair cisim sokulması cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir. Bir başka anlatımla nitelikli cinsel saldırı suçu 18 yaşından büyük olan mağdurun ırzına geçilmesi veya tecavüz edilmesi hali olarak da bilinmektedir.

Cinsel Saldırı Suçunda Yasal Mevzuat

Cinsel saldırı suçu, 5237 sayılı TCK nın 102. maddesinde düzenlenmiş olup;

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

  •  Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
  • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Cinsel Saldırı Suçunun Kimler Faili ve mağduru Olabilir

Cinsel saldırı suçunun faili herkes olabilir. Yasada kadın veya erkek şeklinde bir ayrım yoktur. Cinsel saldırı suçunun basit halinde suçun faili cinsel arzularını tatmin amacına yönelik ve şehevi nitelikteki davranışlarla mağdura karşı cinsel saldırıda veya sarkıntılıkta bulunan bu şekilde mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden kişi iken suçun nitelikli hali için vücuda vajinal, anal veya oral yoldan vücuda “organ” veya “sair cisim sokulması” bakımdan ise söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişinin saikinin cinsel duygularını tatmin amacı taşıması da şart değildir. Örneğin işkence amaçlı vücuda organ sokulması halinde de cinsel saldırı suçunun nitelikli hali oluşacaktır.

Cinsel saldırı suçunun mağduru ise 18 yaşını doldurmuş kadın veya erkek bireylerdir. Mağdur 18 yaşından küçük ise bu durumda TCK’nın 103. Maddesinde düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu oluşacaktır. Bu tarz dosyalarda vatandaşlarımıza mutlaka bir avukattan hukuki yardım almasını tavsiye ediyoruz. Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir  ve civar illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun eşe karşı yapılması halinde ise yasada eylem şikayete tabi kılınmıştır. Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Cinsel Saldırı Suçu Şikayete Tabi midir?

Cinsel saldırı suçunun temel şekli (TCK 102/1 maddesi) takibi şikayete bağlı kılınmıştır. Nitelikli cinsel saldırı suçu ise şikayete tabi olmayıp soruşturulması ve kovuşturulması resen yapılmaktadır. Yukarıda da değinildiği üzere nitelikli cinsel saldırı suçunun eşe karşı yapılması halinde ise yasada eylem şikayete tabi kılınmıştır. Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası ile ilgili olarak Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası Ne Kadardır?

Basit cinsel saldırı suçunun faili mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(TCK md.102/1-1. Cümle). Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde ise faile, yine mağdurun şikayeti üzerine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK md.102/1-2 cümle) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda ise fail hakkında on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur(TCK md.102/2)

Adam öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası                                    Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.