Vasiyetname Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Vasiyetname Nedir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 12 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, miras bırakana sağlığında mirası üzerinde tasarrufta bulunma imkanı sağlamaktadır. Vasiyetname manevi boyutta kalabileceği gibi miras bırakanın sahip olduğu malvarlığının paylaşımına ilişkin hususlar da içerebilir. Genellikle vasiyetnamelerde bu iki durumun iç içe geçtiği haller uygulama da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Vasiyetname nedir adlı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Vasiyetname yapmak ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını tamamlamış kişinin kendisi tarafından kullanılabilen temsilci veya üçüncü bir kişi tarafından kullanılamayan hakları ifade eder.

Hukuk sistemimizde kişinin sahip olduğu mal varlığının vefatından sonra ne şekilde intikal edeceği ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Kişi vefatından sonra malvarlığından dilediği gibi tasarruf edemeyecek olup bu tasarruflar hukukumuzda mirasçılara tanınan haklar ve yasal sınırlar dahilinde bazı sınırlamalara tabii tutulmuştur. Miras bırakanın vefatından sonra sahip olduğu mallar hakkında tasarruf da bulunabilmesi için hukukumuzda bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin en başında miras bırakanın sağlığında, ölümünden sonra etkili olmak üzere vasiyetname düzenlemesi gelmektedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde vasiyetname ile ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Vasiyetname Şartları ve Çeşitleri

Vasiyetnameler Türk Medeni Kanunu’nun 531 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Vasiyetname şartları vasiyet düzenlenirken uyulması gereken kuralları ifade etmektedir. Vasiyetname düzenleyebilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve on beş yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

Yine bu şartların yanında düzenlenme şekline göre özel şartlar da bulunmaktadır. Kanunda belirtilen şartlar şekil şartları olup bu şartlara uyulmaması halinde vasiyet geçerliliğini kaybedebilecektir.

TMK uyarınca üç çeşit vasiyetname bulunmaktadır.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname iki tanığın katılımı ile resmi memur önünde düzenlenen vasiyetnamedir. Resmi memur Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, noter veya kendisine yetki verilmiş görevlidir. Resmi vasiyetnamenin iptal edilmemesi için dikkat edilmesi gereken en önemli husus öncelikle miras bırakanın tasarruf ehliyeti ile fiil ehliyetine sahip olup olmadığıdır.

Miras bırakan son arzularını yetkili memura anlatır ve yetkili memur bu beyanları kayda geçer. Daha sonra vasiyetnameyi okuması için miras bırakana verir miras bırakan vasiyetnameyi okuduğunu, vasiyetnamenin son arzularını içerir doğru bir vasiyetname olduğunu tanıklar önünde beyan eder. Bu beyan sonrası tanıklar miras bırakanın vasiyetname yapmaya ehil olduğunu gördüklerini beyan eder ve bu husus imza altına alırlar. En son olarak da yetkili memur vasiyetnamenin son kısmını imzalar ve kayıt altına almaktadır.

Tanıkların TMK 536. Madde kapsamında yasaklı kişiler olması durumunda yasa hükmünü ihlal nedeni ile vasiyetnamenin iptali söz konusu olacaktır. Yine resmi vasiyetname içeriğinin ahlaka ve kanuna aykırı olmaması gerekmektedir.

El Yazılı Vasiyetname

El yazısı vasiyetnamede vasiyet içeriği ile birlikte gün, ay, yıl belirtir şekilde tamamını miras bırakanın el yazısı ile yazılması ve yine miras bırakan tarafından imzalanması gerekmektedir.
Yazı içeriğinin 3. bir kişi tarafından yazılıp imza kısmının miras bırakan tarafından atıldığı vasiyetnameler uygulamada geçerli bir el yazılı vasiyetname olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte vasiyetnamede tarih kısmı için tarihin açıkça anlaşılabilecek ifadelerin vasiyetname içeriğinde olmasını geçerli bir tarih kabul etmektedir. örneğin oğlum… nın 38. doğum günü şeklinde

Yukarı da açıklandığı üzere el yazısı vasiyet hazırlayabilmek için tasarruf ehliyeti ile fiil ehliyetine sahip olmak gerekmektedir. El yazılı vasiyetname resmi memur önünde yapılmasına gerek olmayıp yazıldıktan sonra açık ya da kapalı olarak notere, sulh hukuk mahkemesi hakimine veyahut yetkili memur verilebilecektir.

Sözlü Vasiyetname

Bu vasiyetname şekli olağanüstü durumlar için için kanunda düzenlenmiş vasiyetname şekli olup geçerliliği de süreye tabi kılınmıştır.

Sözlü vasiyetnamenin geçerli olması için yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık veyahut savaş gibi olağan üstü durumların varlığı halinde son arzuları içerir sözlü vasiyetnamenin iki tanığa bildirilmesi tanıkların da son arzuları derhal gün ay yıl belirtir şekilde bir kağıda kaydederek en yakın sulh ya da asliye hukuk hakimine sunarak kayıt altına almasıdır. Son arzular tanıklarca kayıt altına alınacaksa son arzuları yukarıdaki şekilde bir tanık kayda alır sonra da ikisi birden imzalayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken kısım miras bırakanın el yazılı vasiyet yapma imkanı olup olmadığıdır. Uygulama da el yazılı vasiyet yapılabilecek durumda sözlü vasiyetin geçersiz olduğu kabul edilmektedir.

Vasiyetnamenin İptal Edilmesi

Miras bırakan yaptığı vasiyetnameyi iptal etmek hakkına sahiptir. Miras bırakan evvel tarihli vasiyetname içeriklerinden her zaman yeni bir vasiyetname ile dönebilir. Miras bırakanın evvel tarihli vasiyetnamelerini iptal etmeden yeni vasiyetname düzenlemesi durumunda ise sonraki vasiyetname kuşkuya yer bırakmayacak şekilde evvel tarihli vasiyetnameyi tamamlamıyorsa onun yerini alacaktır.

Miras bırakanın miras tasarruf payından fazlası için gerçekleştirdiği vasiyetnameler iptale konu olmasa da saklı paylı mirasçıların yasal süreler dahilinde tenkis talep etme hakları bulunmaktadır. Tenkis davasında mirasçılarının saklı payları ve bu paylara düşecek değerleri ihlal edilen kişiler vasiyete konu tasarrufun tenkisi için dava açabilecektir.

Saygılarımızla

Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.