Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 27 Mayıs 2022 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşler sıklıkla Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı sorusunu sormaktadır. Boşanma isteyen eşler anlaşmalı olarak bir ile dört hafta arasında boşanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 116/3 maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmenin en önemli koşulu evlilik birliğinin en az bir yıldan fazla devam etmiş olmasıdır. Evlenme tarihinden itibaren bir yıldan az süre geçmiş ise taraflar anlaşmalı boşanma yoluna gidemeyecektir. Türk Medeni Kanunu’na göre

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kısa sürmesi nedeniyle bir an önce boşanmak isteyen taraflar için avantaj gibi görünmekle birlikte eşlerin boşanmaya bağlı haklarını yeterince bilememesinden kaynaklı hukuki ve maddi kayıplar yaşamasına ve sonuç olarak mağdur olmasına neden de olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma ile birlikte boşanma kararının beraberinde getirdiği sonuçlar konusunda da anlaşma sağlamaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir

  • Anlaşmalı boşanma için nikah tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davasına iki tarafın da katılması zorunludur. Tarafları temsil eden avukatları bulunsa dahi duruşmaya tarafların bizzat katılması şarttır.
  • Eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Uygulamada boşanmaya bağlı konularda anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmekte olup tarafların protokol maddesindeki şartlarda mutabık olmaları gerekmektedir.
  • Son olarak tarafların yaptığı anlaşmayı aile mahkemesi hakiminin uygun bulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.
  • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı ile ilgili sorularınızı Eskişehir boşanma avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı

Taraflar evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşmaları halinde boşanmaya bağlı konularda da anlaştıklarını protokol düzenleyerek mahkemeye sunacaklardır.

Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulmadan önce tarafların boşanma ve boşanmaya bağlı konularda anlaşmış olması şarttır. Bu nedenle tarafların boşanma konusunda anlaşarak boşanmaya bağlı sair hususlarda anlaşamaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Ancak tarafların mal paylaşımına ilişkin hususlar üzerinde anlaşma sağlayamamaları halinde, mal paylaşımı hususunun protokol dışı bırakmaları da mümkündür.

Aynı durum ziynet eşyaları yönünden de geçerlidir. Taraflar, ziynet eşyaları ve mal paylaşımına ilişkin hak ve taleplerinden ayrıca ve açıkça feragat etmedikleri takdirde bu taleplerini boşanma davası sonrasında ayrı bir dava açmak yoluyla da ileri sürebilecektir. Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize boşanma avukatı olarak Eskişehir ve civar illerde hizmet vermekteyiz.

Taraflar mal paylaşımı ve ziynet eşyaları için daha sonra dava açmak kaydıyla bu hakların saklı tutabilme imkanı bulunmasına rağmen yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata ilişkin hak ve taleplerini saklı tutamaz. Nafaka ve tazminatlar boşanmaya bağlı olması dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı sorusu boşanma davası açmak isteyen eşlerin sıklıkla sorduğu bir sorudur.

Boşanma protokolünde; tarafların boşanma iradesini yansıtan beyanları, varsa müşterek çocuğun velayeti ile velayeti kendisinde olmayan taraf ile müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki, nafaka (iştirak ve yoksulluk nafakası), tazminat (maddi ve manevi tazminat), Ziynet, ev eşyası, nişan ve düğün takıları, mal paylaşımı ( taşınır ve taşınmaz mal varlıkları) yer almaktadır.

  • Boşanma davası ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.
  • Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.
  • Boşanma davası ile ilgili Yargıtay kararlarına ulaşmak için tıklayınız.
  • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalı sorusu ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla

Eskişehir Boşanma Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.