Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 19 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigortacılık kanunu kapsamında uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olması halinde başvuruda bulunduğunuzda sigorta kuruluşu talebinizi tamamen yada kısmen reddettiyse veya talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 yasal iş günü içinde yazılı olarak cevap verilmediyse başvuru formu ile birlikte ekindeki belgelerle Komisyona şahsen ya da posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu önüne gelen uyuşmazlıkları mahkeme yoluna gitmeksizin kısa sürede çözerek taraflar için büyük avantaj sağlamaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuru ihtiyari nitelikte olup mahkemeye veya komisyona başvuru yapmak tamamen tercihe konu bir durum olup bu konuda mutlaka bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir ?

5684 Sayılı Kanun m. 30/1. Maddesine göre Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilecektir. Komisyona başvuru yapılabilmesi için sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olması gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Hangi Konularda Başvuru Yapılabilir

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabına karşı ileri sürülen talepler için başvuruda bulunmak mümkündür. Komisyona başvuruda bulunmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuruda bulunmak zorunluluk arz etmektedir. İlgili sigorta talebe olumsuz cevap vermesi yada 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içerisinde cevap verilmemiş ise bu halde Komisyona başvuru yapılabilecektir. Sigorta Tahkim Komisyonu dışında mahkemeye başvuru yapılacak olması halinde de yine sigorta şirketine yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları ve Başvuru Ücretleri

Komisyona yapılacak başvuru ihtiyari nitelikte olup aynı konuyla ilgili hem mahkemeye hem komisyona başvuru yapmak mümkün değildir. Bu durumda derdestlik söz konusu olacaktır. Kaldı ki birden fazla başvuru yapılmasının da hukuki bir yararı da bulunmamaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurularda başvuru ücretinin yatırılmış olması zorunludur.
5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda 100 TL,

(5.001- 10.000) TL arasındaki uyuşmazlıklarda 250 TL,
(10.001-20.000) TL arasındaki uyuşmazlıklarda 350 TL ve

20.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda 350 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık tutarının %1,5’u tutarındaki bedelin başvuru ücreti olarak ödenmesi gerekmektedir

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuruda Eklenmesi Gerekli Evraklar Nelerdir

Başvuru yapacakların, www.sigortatahkim.org adresinden temin edecekleri başvuru formlarını doldurduktan sonra başvurularını ıslak imzalı olarak yapmaları gerekmektedir. Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca komisyona yapılacak başvuruların mutlaka başvuru formu ile yapılması zorunludur. Sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuru yapıldıktan sonra ilgili sigorta şirketinden gönderilen cevap yazısının başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Sigorta kuruluşu başvuruya rağmen 15 gün içerisinde cevap vermemesi halinde ise sigorta kuruluşuna başvuru yapıldığını kanıtlayan belgenin başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuzun bireysel olarak yapılması halinde başvuru formuna geçerli bir kimlik belgesi veya kimliğinizi ispata yarar belge fotokopisi eklenmesi gerekmektedir. Talebiniz Avukatız aracılığı ile yapılacak ise başvurularda vekaletnamenin de eklenmesi gerekmektedir. Yine başvuru evrakları arasına sigorta kuruluşu ile imzalanan sigorta sözleşmesi (poliçesi) ile talebe ilişkin diğer belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Son olarak başvuru ücreti başvuru öncesinde yatırılması gerektiğinden, başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunun da başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

Başvuru talebi Komisyona ulaştıktan 15 gün içerisinde ön inceleme işlemi yapılır. Ön inceleme sonunda başvuru sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosya Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere tevdi edilir. HMK m. 429/1’de belirtildiği üzere, “Hakem veya hakem kurulu, delillerin ikamesi, sözlü beyanlarda bulunulması veya bilirkişiden açıklama istenmesi gibi sebeplerle duruşma yapılmasına karar verebileceği gibi; yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine de karar verebilir. Taraflar, aksini kararlaştırmadıkça, hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine yargılamanın uygun aşamasında duruşma yapılmasına karar verir.” gerekli olması halinde hakemlerin duruşmalı olarak inceleme yapması da mümkündür.
Kanunen akemler tarafından inceleme en geç 4 ay içerisinde tamamlanır. Hakem kararı da Komisyon tarafından taraflara bildirilir. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararın icrası, karar tebliğ edildikten sonra hemen yapılabilmektedir. Komisyon kararı ilam niteliğinde belge olduğundan, karar ile doğrudan icra yoluna başvuru yapılacaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz Edilebilir mi

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu m. 30/12 maddesinde Sigorta Tahkim Komisyonu kararına karşı itiraz yoluna başvuru süresi, başvuru ücreti, komisyonun hangi kararlarına itiraz edilebileceği, itiraz üzerine temyize başvuru yolu ile ilgili tüm hususlar düzenlenmiştir. Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine kararı incelemek üzere komisyon tarafından İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine dosya tevdi edilecek ve iki aylık yasal süre içerisinde karara bağlanacaktır. Komisyon kararına tarafların itiraz etmedikleri durumlarda on günlük itiraz süresinin sonunda karar kesinleşecektir. 5684 Sayılı Kanun’un m. 30/12’de belirtildiği üzere, uyuşmazlık tutarının kırk bin Türk Lirasından fazla olduğu durumlarda itiraz üzerine verilen kararlar için Temyiz yoluna gidilebilir. Temyize ilişkin usul ve esaslar HMK hükümlerine göre uygulanacaktır.

Genel olarak Sigorta uyuşmazlıklarında Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvuru sonunda hızlı karar alınması nedeniyle sigortalıya avantaj sağlamaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’nunca yapılan işlem niteliği gereği bir yargı faaliyetidir. Sigortalının hak kaybına uğramaması bakımından Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda avukat aracılığı ile başvuru yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.