Eskişehir Yapı Kooperatifi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Eskişehir Yapı Kooperatifi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Eskişehir Yapı Kooperatifi

Yapı Kooperatifi Nedir?

Bugün ki makalemizde özelde Eskişehir genelde ülkemizde ki  bir yapı toplumu, ortak bir kuruluş olarak üyelerinin sahip olduğu bir finans kuruluşu olan yapı kooperatifleri hakkında bilgiler vereceğiz. En az yedi (7) üye ile kurulan yapı kooperatifi için bir takım belgelerin tamamlanıp ilgili yere başvurulması gerekmektedir. Yapı kooperatifi kurmak isteyenler bulundukları ilin çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Örneğin Eskişehir ilinde yapı kooperatifi kurmak isteyenler Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadır. Eskişehir ve ülkemizde yapı kooperatifi sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak yapı kooperatifi hukuku gelişmekte ve dava sayısı artmaktadır.

Kooperatif Nedir ?

1163 sayılı kooperatif kanununa göre: Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Yapı kooperatifi türleri nelerdir ?

  • Yapı kooperatifleri Konut Yapı Kooperatifi
  • Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
  • Küçük Sanayi Sitesi yapı kooperatifi

Yapı Kooperatifine nasıl ortak olunur?

Yapı kooperatifine üye olmak isteyen kişiler (gerçek veya tüzel) kooperatif yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorundadır. Kooperatif yönetim kurulu on beş (15) gün içerisinde başvuruya ilişkin kabul veya ret kararı vermek zorundadır.

Yapı Kooperatifinde Ortaklıktan çıkma veya çıkarılma nasıl olur ?

Öncelikle her üye kooperatiften çıkma hakkına sahiptir. Kooperatif üyeliğinden çıkılamayacağına ilişkin hükümler geçersizdir. Kooperatif üyeliğinden çıkmak isteyen üye ilgili şartları yerine getirmesi halinde ortaklıktan çıkabilir. Yine Kooperatif Yönetim Kurulu ana sözleşme ve yasaya göre belirli şartlar dahilinde ortakların kooperatif üyeliğinden çıkarılmasına karar verebilmektedir. Kooperatif Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarılma kararına karşı yasa yolu açıktır.

Kooperatiflerde ortaklığın devri yada mirasçılara intikali nasıl gerçekleşir ?

1163 sayılı kanunun 14. Maddesi “ Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ana sözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.” şeklindedir.

Konutlar üyelere nasıl dağıtılır ?

Konutlar, maliyet bedelleri kesinleştikten sonra ortaklar veya temsilcilerinin katılımıyla noter önünde çekilecek kura ile dağıtılır. Ancak, yaptırılacak konutların arsa durumuna, projeye, ortakların ihtiyaç ve tercihlerine göre değişik tip ve gruplar halinde planlanması aşamasında, taşınmazların ortakların isteklerine göre önceden dağıtılması kararlaştırılmış ise kura çekimine başvurulmaz.

Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulunu seçilmesi, genel kurulun toplanması, kooperatifin tasfiyesi ve arsa alımı konuları çeşitli hükümlere ve kurallara bağlı olup bu konu ile ilgili avukat yardımı almak isteyenlerin Eskişehir ilinde bulunan büromuz veya diğer avukat meslektaşlarımızdan randevu alması gerekmektedir.

Yapı kooperatiflerinde konut bedelleri yönetim kurulunca oluşturulacak en az üç (3) kişilik teknik heyet tarafından konutun özellikleri vb diğer nitelikler göz önüne alınarak oluşturulur. Bu teknik heyet tarafından belirlenen kıymet takdiri üyelere tebliğ edilmek zorundadır. Üyeler kıymet takdirini tebliğ aldıktan sonra 15 gün içerisinde kıymet takdirine itiraz edebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğu altında bulunan tüm kooperatiflere ilişkin bilgi ve belgeler e-kooperatif sistemi içerisinde bulunmakta olup kooperatif üyesi olanlar e devlet sistemi aracılığıyla e-kooperatif sistemine girebilmektedir. Bu şekilde kooperatif üyesi olan kişilerin kooperatif yönetim kurulu başkanından sisteme kaydedilmelerini istemelerinin faydalı olacağı görüşündeyiz.

  • Yapı Kooperatiflerinde avukat tutma zorunluluğu

1136 Sayılı kanun gereği üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukata ödeyeceği avukatlık ücreti ise her yıl değişmektedir. Her yıl yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde yapı kooperatiflerinin avukatlara ödeyeceği aylık ücret belirtilmektedir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Yapı Kooperatifine ilişkin detaylı hukuki hizmet almak için tıklayınız.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.