Suça Teşebbüs Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Suça Teşebbüs Nedir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 16 Ocak 2021 tarihinde yazıldı.

Suça Teşebbüs Nedir?

Ceza Hukukuna göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

Suça Teşebbüs Nedir? Suça teşebbüs halinde kaç yıl ceza alırım ?

Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Teşebbüs aşamasında kalan suç ile ilgili yargıtay kararları

Sanığın, cadde üzerinde müşterek çocukları ile birlikte yürüyen, ayrı yaşadığı eşi olan katılana saldırıp bıçakla, sol kalça bölgesine dört kez, sol göğüs bölgesine de 5. interkostal aralığa denk gelecek şekilde bir kez vurmak suretiyle katılanı öldürmeye teşebbüs ettiği olayda; sadece sol göğüs bölgesindeki hemotoraksa neden olan bir adet kesici delici alet yaralanmasının yaşamsal tehlikeye yol açması, kalça bölgesindeki dört adet yaralanmanın ise hiçbirinin kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmayıp,

her birinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olması karşısında; 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 35. maddesi uygulanırken meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayini yerine, en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmedilmesin de isabet bulunmamaktadır. (Ceza Genel Kurul 30.05.2017 tarih 490-299 sayılı kararı)

Aşamalarda benzer ve birbirini tamamlar nitelikteki mağdur ve tanık anlatımlarına göre, sanığın diğer zamanlarda da benzinliğe gelip çevrede kendisi hakkında oluşmuş korkutucu intibayı kullanarak çalışanlardan bedelsiz olarak benzin istemesi, olay günü de tabanca çekerek tehdit etme eylemini ücret ödemeden benzin alma amacıyla gerçekleştirdiğinin anlaşılması, mağdurun sanığı cezadan kurtarmak için ifadesini değiştirmesine rağmen olay yerinde bulunan tanık A.’nın görgüye dayalı istikrarlı beyanlarında belirttiği tehdit içerikli sözlerin

“bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya” yönelik olması ve sanığın elverişli araçlarla icrai hareketlere başladığı hâlde mağdur tarafından kendisine benzin verilmemesi ile tanığın ihbarda bulunmak amacıyla iş yerindeki alarma basmaya çalışmasından kaynaklanan engel durum sebebiyle olay yerinden ayrılması karşısında, eyleminin nitelikli yağma suçuna teşebbüsü oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. (CGK, 11.04.2017 tarihli ve 72-221 sayılı)

Eskişehir ilinde ceza avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren Avukat Oğuz Özdemir olarak bugünkü makalemizde suçun teşebbüs halinde kalması aşamasında cezanın nasıl verileceğini açıklamaya çalıştık. Yine bir suçun teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığına ilişkin bir kaç tane yargıtay kararı paylaştık. Ceza hukuku konusunda yardım almak isteyen vatandaşlarımızın bir avukat ile iletişime geçmesini tavsiye ederiz. Suça teşebbüs nedir? gibi sorular için TCK ve CMK’ya bakabilirsiniz.

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Eskişehir ilinde bulunan büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Suça Teşebbüs Nedir? gibi sorularınız için Eskişehir ağır ceza avukatı ile iletişim için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.