Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 23 Ocak 2021 tarihinde yazıldı.

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve cezası Türk Ceza Kanununda belirtilmiştir. Türk Ceza Kanununa göre zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası

 1. Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da
  kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
 2. Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 3. Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 4. Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun;

 1. Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 2. Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 3. Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 4. Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak (Ek ibare:
  veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 5. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 6. Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak,
 7. büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
 8. Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâlinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.
Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.
Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası ile ilgili olarak Eskişehir ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.

Nitelikli Hırsızlık Suçu ile ilgili Yargı Kararları

Sanığın, hırsızlık yapmak amacıyla girdiği apartmandaki kapıları kontrol ederken mağdura ait dairenin anahtarının kapı kilidi üzerinde takılı olduğunu görüp, anahtarı çevirmek suretiyle içeriye girerek kapının arkasında asılı bulunan montun cebindeki, içerisinde mağdura ait kredi kartı ve bu kartın şifresinin yazılı olduğu kâğıt parçasının bulunduğu cüzdanı alıp uzaklaştıktan sonra ATM’den para çekmesi ve farklı yerlerden alışveriş yapması şeklindeki eylemi, anahtarın kapı kilidi üzerinde takılı olması nedeniyle haksız yere ele geçirildiğinden bahsedilemeyeceği cihetle TCK’nın 142/2-d. maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunu değil, suç tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan ve lehe olan TCK’nın 142/1-b maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. CGK 22.01.2019 tarih ve 810-37 Sayılı karar

Sanığın, suç tarihinde yanında açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen kişiler ile birlikte mağduru sıkıştırıp pantolonunun sağ cebinde bulunan 700 TL’sini aldığı olayda; mağdurun pantolon cebinin kolayca ulaşılacak bir yer olmaması ve buradan para alınabilmesi için belli bir düzeyde maharete sahip olunmasının gerekmesi göz önünde bulundurulduğunda, sanığın özel beceri kullanarak gerçekleştirdiği eyleminin TCK’nın 142/2-b. maddesi kapsamında olduğu kabul edilmelidir. CGK 05.02.2019 tarihli 377-70 sayılı kararı. Eskişehir ilinde ceza avukatı olarak müvekkillerine hizmet veren avukat Oğuz Özdemir olarak bugünkü makalemizde nitelikli hırsızlık ile ilgili bir karar daha paylaşacağız.

Hırsızlık yapılan yerin, katılanın ikamet ettiği evin ve eklentisinin dışında kalan ve yalnızca hayvanlara özgülenmiş barınak niteliğinde bir yer olmaması, etrafı duvar ile çevrili ve katılanın evi ile aynı bahçe içinde bulunan, evin kullanılmasını tamamlayan, buraya girilmesi hâlinde evde oturanların huzur ve güvenliklerinin bozulacağı yerlerden olması karşısında; sanığın katılana ait evin eklentisi niteliğindeki ahırdan bir adet küçükbaş hayvanı çalması şeklindeki eyleminin TCK’nın 142/2-g maddesindeki suçu değil aynı Kanun’un suç ve karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan hâliyle 142/1-b maddesinde yazılı suçu oluşturduğu kabul edilmelidir. Ceza Genel Kurulu 02.04.2019 tarih 296-269 Sayılı kararı

Hırsızlık suçu ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız

Hırsızlık suçu ile bir başka makalemize ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Avukat  Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası ile ilgili olarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.