Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 29 Kasım 2020 tarihinde yazıldı.

Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi

Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi günümüzde en sık rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinden bir tanesidir. Kredi kartı bilgileriniz kullanılarak kredi kartınızla para çekilmesi bazı durumlarda nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Telefonla aranarak kredi kartı aidatlarını iade ediyoruz şeklinde konuşmada kredi kartı bilgilerinizi paylaşmış ve bunun sonucunda kredi kartınızdan para çekilmiş işe bu yapan kişi yada kişiler dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılır. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak bugünkü makalemizde Yargıtay’ın bir kararını paylaşacağız.

Kredi kartı dolandırıcılığı

TCK madde 245 ;

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır,

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve
onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkrada yer alan suçun;
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kanunda yer alan ele geçirmeden maksat, kartın sahibinin haberi olmadan veya bularak veya yetkisi olmadan veya benzer şekilde kartın elde edilmesidir. Örneğin bankada müşterilere gelen kartları teslim eden görevli yada teslim etmekle görevli kişi, keza ATM cihazında kalan kartı müşteriye vermekle, arkadaş çervesinde rızasıyla kartını vermesinde de kartı alan kişi bunu elinde bulunduran konumundadır.  Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi ile ilgili olarak suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde de cezaya hükmedilecektir. Eskişehir kredi kartı dolandırıcılığı, Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi ile ilgili olarak eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/25961 E. , 2020/13557 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
HÜKÜM : Mahkumiyet
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçinin telefonla sanık tarafından arandığı, ” biz tüketici hakları hakem heyetinden arıyoruz, bu güne kadar kullanmış olduğunuz kredi kartlarından haksız yere kesilen kart aidatı, sigorta bedeli gibi kesilen ücretleri 13. Yargıtay mahkemesi kararıyla paranızı almaya hak kazandınız dendiğini, bahse konu bu parayı alabilmesi için kredi kartı numarasına ihtiyacı olduğunu, kredi kartından kesildiği için kredi kartına aktarılacağını” söyleyip ikna etmeleri sonucu kendisine ait kredi kartının numarasını ve karta ait diğer bilgileri verdiği, cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifre ve 31.07.2014 tarihli 326,95 TL tutarındaki sanal alışveriş için kullanabilirsiniz şeklindeki mesajı sanığa bildirerek işlemleri tamamladığı, daha sonra olaydan şüphelenerek bankayı aradığında hesabından 326,95 TL çekilmiş olduğunu, para yatmamış olduğunu anlayıp şikayetçi olması nedeniyle açılan davada,sanığın savunmasında hizmet tanıtımı yapıldığı belirtilmekle beraber gönderildiği belirtilen hizmete ilişkin sözleşme, fatura ve kargo belgelerinin dosyaya sunulmaması, geri iadenin sanık tarafından sağlanmadığının dosya kapsamından anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK.nın 245/1. madde ve fıkrasında tanımlanan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan mahkumiyetine hükmedilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK’nın 321ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.06.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. şeklidedir. Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.
Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi

Kredi kartı bilgileri ile para çekilmesi

Kredi kartı dolandırıcılığı avukatı olarak hizmetlerimiz

  • Savcılığa verilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlamak,
  • Karakol, Savcılık ve mahkemelerde ifadeye katılmak,
  • Ağır ceza mahkemesinde sanık veya müşteki vekilliği yapmak,
  • Asliye ceza mahkemesinde sanık veya müşteki vekilliği yapmak,
  • Sulh ceza mahkemesinde süpheli vekilliği yapmak,
  • Tutuklama kararına karşı itiraz dilekçesi yazmak,
  • İstinaf veya temyiz dilekçesi yazmak,
  • Cezaevinde bulunan tutuklular ile görüşmek

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.