Uzlaştırma nedir

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Uzlaştırma nedir Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

Uzlaştırma nedir

Ceza hukukunda uzlaştırma bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uzlaştırma nedir sorusu sıklıkla sorulmaktadır.  Ceza yargılaması sırasında belirli suçlarla ilgili olarak şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenlerin görevlendirilen bağımsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştırılmaları sürecini ifade eder. Uzlaştırma, özel hukuk uyuşmazlıkları yönünden öngörülen arabuluculuk kurumunun ceza yargılamasındaki karşılığını oluşturmaktadır. Arabuluculuk ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Uzlaştırma Nedir Nasıl Yapılır?

Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdindeki uzlaştırma büroları aracılığıyla hukukçu kimliğine sahip uzlaştırmacılar tarafından yürütülecektir. Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandıracaktır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha süre uzatabilir. Uzlaştırma görüşmelerine katılmayan taraf yasa gereği uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

Uzlaşma sağlanması halinde;

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda sonunda uzlaştırmacı tarafından rapor hazırlanarak rapor uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde tarafların imzalarını da içeren raporda, uzlaşmaya varılan husular açıklanır. Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uzlaşma sağlanamaması halinde;

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda sonunda uzlaşma sağlanamaz ise Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlenerek şüpheli hakkında kamu davası açılır. Ceza hukukunda uzlaştırma hükümleri hakkında bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Hangi suçlar uzlaştırmaya tabidir

Uzlaştırma 5271 sayılı CMK’nın 253 ile 255. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup CMK’nın 253. maddesi uyarınca kural olarak şikayete tabi olan suçların tamamı uzlaşmaya
tabidir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayan suçlar bakımından ise kanunda açıkça hüküm olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanacaktır. Devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarına karşı işlenen suçlar uzlaşma kapsamına dahil değildir.

Ayrıca, ön ödemeye tabi suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile etkin pişmanlık hükümlerine yer veren suçlar uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. Yine uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanamayacaktır.

Suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar bakımından uzlaştırma yoluna gidilecektir. Hangi suçlar uzlaştırma kapsamına girer?

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. Uzlaştırma nedir ile ilgili Eskişehir ceza avukatına sorabilirsiniz.
Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

 • Kasten yaralama ( madde 86/1-2, madde 88)
 • Taksirle yaralama (madde 89)
 • Tehdit (madde 106/1)
 • Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116)
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117/1, madde 119/1-c)
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (madde 123)
 • Hakaret suçu (a fıkrası hariç madde 125)
 • Kişinin hatırasına hakaret (madde 130/1-2)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (madde 132/1-2-3)
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (madde 133/1-2-3)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (madde 134/1-2)
 • Hırsızlık (madde 141)
 • Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık (madde 144/1-a, b)
 • Kullanma hırsızlığı (madde 146/1)
 • Mala zarar verme suçu (madde 151/1-2)
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (madde 154/1)
 • Güveni kötüye kullanma (madde 155)
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (madde 156/1)
 • Dolandırıcılık (madde 157),
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (madde 160/1)
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165,)
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239)
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması (madde 209/1)
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (madde 233/1)
 • İcra ve İflas Kanununda yer alan uzlaştırmaya tabi suçlar
 • Kooperatifler Kanununda yer alan uzlaştırmaya tabi suçlar
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan uzlaştırmaya tabi suçlar
 • Çek Kanununda yer alan uzlaştırmaya tabi suçlar
 • Türk Ticaret Kanununda yer alan uzlaştırmaya tabi suçlar

Uzlaştırma Neticesinde Verilen Kararlar Sabıka Kaydına İşlenir mi?

Uzlaştırma sonucunda Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile mahkeme tarafından verilen veya düşme kararı adli sicil (sabıka) kaydına işlenmez. Uzlaştırma nedir ile ilgili sorularınızı Eskişehir ceza avukatlarına sorabilirsiniz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.