Yıllık izin hakkı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Yıllık izin hakkı Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 18 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Yıllık izin hakkı

Yıllık izin hakkı, işçilerin dinlenmelerini sağlama amacına yönelik olarak, Anayasa ile kabul edilen ve düzenlenmesi kanuna bırakılan bir temel haktır. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka çıkarlar karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez. İşveren tarafından da yıl içerisinde verilen başka ücretli veya ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri, yıllık ücretli izne mahsup edilemez.

Yıllık İzin Hakkından Yararlanma Koşulları

İşçinin bir yıldır çalışıyor olması

İş Kanununun kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilerin yıllık izin hakkından yararlanması için en az bir yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu süreye bekleme süresi denilmektedir. Bu sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil; işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. Deneme süresinde geçen süre de bu süreye dahil edilmektedir.

Yılık izne hak kazanmak için gerekli sürenin belirlenmesinde işçilerin aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler toplanır. Ayrıca aynı işverenin bir veya çeşitli iş yerlerinde yapılacak çalışmaların sürekli olması zorunlu değildir. Bu nedenle aralıklı olan çalışmalar da toplanmak suretiyle, işçinin yıllık izin hakkı belirlenir.

İş yerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde yıllık izin haklarında değişiklik olmaz.

Yapılan işin ve iş yerinin niteliğinin yıllık izne elverişli olması

Nitelikleri bakımından bir yıldan daha az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakkı yoktur. Ayrıca süreksiz işlerde çalışan işçiler de yıllık izin hakkından yararlanamaz.

Yıllık İzin Süreleri

Kanunla düzenlenmiş olan süreler en az süreler olup toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile arttırılabilir.

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara yılda on dört gün,
Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yılda yirmi gün,
On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yılda yirmi altı gün.

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ayrıca iş verenden tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez.

Yıllık İznin Kullanılması

Kural olarak yıllık izin bölünmeksizin, bir defada kullandırılır. Ancak tarafların anlaşması ile bir bölümünün on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.

İşveren, yıllık iznini iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bunu belgelemeleri koşulu ile yolda geçecek olan süreleri karşılaması amacıyla toplan dört güne kadar ücretsiz için vermek zorundadır.

İşçi hak ettiği yıllık iznini kullanmak istediğini, istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmelidir. İşçinin yıllık iznini hangi tarihler arasında kullanacağını belirleme yetkisi işverene aittir. Yine işçinin yıllık iznini kullandığını ispat yükü de işverenin üzerindedir.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.