İş Kazası Tazminat Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İş Kazası Tazminat Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 6 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası; Bir işçinin iş yerinde veya iş yeri alanı dışında işverenin işini sürdürürken meydana gelen ve fiziksel veya zihinsel yaralanmaya neden olan kazadır. Kişinin iş esnasında sadece bedensel olarak değil, psikolojik olarak da zarara ve travmaya uğraması da iş kazasına girmektedir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazasına ilişkin tanım yapılmıştır.

İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi dolayısıyla yaralanması veya ölümü halinde, işçinin kendisine veya yakınlarına karşı işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarını ifade etmektedir. İş kazası tazminat davaları gerek asıl işverene gerekse alt işverene karşı açılabilmektedir.

İş Kazalarına İlişkin Hususlar Nelerdir

Bir yaralanmanın iş kazası olabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller şunlardır:

-Sigortalının işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası olarak kabul edilmektedir.

-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyor ise iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında maruz kaldığı eylemler iş kazası olarak kabul edilmektedir.

-İşverene bağlı çalışan sigortalının görevli olarak başka bir yere iş için gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği zamanda işçinin maruz kaldığı eylemler de iş kazası olarak kabul edilmektedir.

-Emziren kadının çocuğuna süt vermek amacıyla ayrılan zamanda maruz kaldığı eylem de iş kazası olarak kabul edilmektedir.

-İşveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere geliş ve gidişinde meydana gelen her türlü kazada da yine iş kazası olarak kabul edilmiştir.

İş Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

İş kazası meydana gelince sigortalı işçinin kaza sonrası durumu ilgili yer kolluk güçlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesi gerekmektedir. Genelllikle uygulamada yaralanma sonrası tedavi içilen gidilen hastanede adli rapor tutularak durum hastane polisine bildirilmektedir. Kolluk kuvvetleri tarafından veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın oluş şekli, tarihi ve görgü tanıkları var ise tanıkların kim olduğuna veya varsa kamera görüntüleri temin edilmektedir.

İş kazaları işveren tarafından 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir. İşveren veya çalışanın bildirilmesi üzerine SGK müfettişler aracılığıyla teftiş etmekte ve olayın meydana gelmesi ve tarafların kusur durumu hakkında bir inceleme raporu düzenlemektedir. Önemle belirtmek gerekir ki kaza geçiren işçinin sigortalı olup olmaması önemli değildir, İşveren tarafından işçinin bağlı bulunduğu SGK’ya başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İş Kazası Sonrasında Açılacak Dava Türleri

İş kazası nedeniyle işçinin veya işçinin yakınları tarafından açılabilecek tazminat davaları şunlardır

İş Kazası Tespiti Davası

İş kazaları işveren tarafından 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği yukarıda açıklanmıştık. İşveren tarafından İş kazası, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesine rağmen meydana gelen olay SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmemesi durumunda SGK ve işverenin davalı olarak gösterileceği iş kazasının tespiti davası açılması gerekmektedir. İş kazasının tespiti davası açma süresi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş kazası sonrasında sigortalı işçinin bedensel veya ruhsal olarak zarar görmesi gerekmektedir. Bir iş kazasından bahsetmek için, hasar meydana geldiğinde hasarın derhal meydana gelmesi veya yaralanma olayından sonra meydana gelmesi gerekir. Bu gibi durumlarda işçi tarafından bu zararın giderilmesini talep etmek için gerek asıl iş verene gerekse alt iş verene karşı maddi tazminat davası açabilecektir. Yaralanma dolayısıyla tedavi giderleri ve tedavi boyunca yapılan her türlü masraflar, ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı oluşan maddi kayıplar ile yine ölüm dolayısıyla cenaze giderleri. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar, Destekten yoksun kalma tazminatı, ölüm halinde ölenin anne, baba, eş ve çocuklarının isteyebileceği maddi tazminatlar bu kapsamdadır.

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

Sigortalı İşçinin iş kazası sonucu bedensel bütünlüğünün bozulması ya da ölümü durumunda İşçi veya işçi yakınları tarafından duyulan üzüntü gibi sebeplerle gerek asıl iş verene gerekse alt iş verene karşı manevi tazminat davası açabilecektir. manevi tazminat davası açılabilmesi için meydana gelen zarar ile eylem arasında illiyet bağının olması ve işcinin cismani bir zarara uğraması gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölen bir sigortalı işçinin yaşarken destekte bulunduğu kişiler tarafında asıl iş verene veya alt iş verene karşı açılan tazminat davasıdır. Bu dava sadece aile üyeleri tarafından tarafından değil aynı zamanda yaşarken diğer aile dışı destekte bulunduğu kişileri de kapsamaktadır.

İş Kazası Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

İş kazası nedeniyle tazminat davalarında zamanaşımı süresi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İş kazası sonucu açılan tazminat davalarına işverenin bulunduğu ikametgâh veya kazanın olduğu yer İş Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.