HUKUK BÜLTENİ

Eskişehir Avukat Oğuz ÖZDEMİR Hukuk ve Danışmanlık

Eskişehir HUKUK BÜLTENİ

Hukuk Bülteni Avukatı Yazdı!

Menfi tespit davası

Menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki ilişkinin var olmadığının tespiti için açılan tespit davasına denir. Davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açıl...tümünü gör!

Eskişehir Hukuk Bülteni
Hukuk Bülteni Avukatı Yazdı!

Genel işlem koşulları

Genel işlem koşulları bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla ,önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. TBK 20/1 ...tümünü gör!

Eskişehir Hukuk Bülteni
Ceza Hukuku Avukatı Yazdı!

Fuhuş Suçu

Fuhuş Suçu, bir kimsenin para karşılığında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Kişinin fuhuş yapması TCK’da suç olarak düzenlenmemiştir.5237 sayılı TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak ...tümünü gör!

Eskişehir Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Avukatı Yazdı!

Güveni kötüye kullanma suçu ve cezası

Güveni kötüye kullanma suçu ve cezası ( emniyeti suiistimal suçu ) , muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında k...tümünü gör!

Eskişehir Ceza Hukuku
Hukuk Bülteni Avukatı Yazdı!

Çek İptal Davası

Çekin zayi olması, çekin kullanılamaz hale gelmesi veya çek sahibinin iradesi dışında elden çıkması anlamına gelmekte olup bu durumda Çek İptal Davası gündeme gelmektedir. Çek İptal Davası, çekin kaybolması vb...tümünü gör!

Eskişehir Hukuk Bülteni
Hukuk Bülteni Avukatı Yazdı!

Konkordato

Konkordato, borçlunun veya onun iflasını isteyebilecek alacaklılarının talebinin, kanunda öngörülen alacak ve alacaklı çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve mahkemenin de tasdik etmesi ile oluşan ve borçlunun borc...tümünü gör!

Eskişehir Hukuk Bülteni
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.