Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 25 Eylül 2020 tarihinde yazıldı.

Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka

Bugün ki hukuk bültenimizde Eskişehir ilinde  Boşanma Avukatı  olarak da müvekkillerine hizmet  veren avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak boşanma davasında tazminat ve nafaka konularını mevzuatımız ışığında açıklamaya çalışacağız.

Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Yoksulluk nafakası

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi

Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka ile ilgili eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Nafaka Davasında Hangi Mahkeme Yetkilidir? Zaman aşımı süresi nedir?

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Aldatma sebebiyle boşanma davası hakkındaki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Aldatma sebebiyle boşanma davası kanunda özel olarak belirtilmiştir. Bu sebeple sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak eşini aldatan taraf kusurlu sayılmaktadır. Aldatma sebebiyle Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka için eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Boşanma davasında en çok merak edilenler konulu makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma davasında en çok dava ne kadar sürmektedir, boşanma davası avukat ücreti, boşanma davası mahkeme masrafı, boşanma davasında hangi deliller kullanılır, ne kadar sürede boşanırım, eşimin açtığı boşanma davasına karşı bende boşanma davası açabilir miyim şeklinde olup detaylar için Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Boşanma davasında tazminat konulu makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Aile anayasası hakkındaki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma davasının ne kadar sürdüğü hakkında ki makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2’ye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası iki hafta ile 2 ay arası sürmekte iken çekişmeli boşanma davası uzun süreler alabilmektedir. Eskişehir anlaşmalı boşanma davası mahkemenin yoğunluğuna göre iki hafta ile 1 ay arasında bitmektedir.  Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka ile ilgili Eskişehir boşanma avukatından bilgi alabilirsiniz.

Terk sebebiyle açılan boşanma davası hakkında ki makalemiz için tıklayınız.

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Edinilmiş mallara katılma konulu makalemiz için tıklayınız.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır. Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir. Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.

Nişan atmanın hukuki sonuçları hakkındaki makalemiz için tıklayınız.

Ziynet eşyaların iadesi hakkındaki makalemiz için tıklayınız.

Ziynet eşyalarının iadesi ile ilgili olarak üstteki makalemizi okuyabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.