Türk Vatandaşlığı Kazanma

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türk Vatandaşlığı Kazanma Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 16 Nisan 2024 tarihinde yazıldı.

Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk Vatandaşlığı Kazanma ülkemizde Türk Vatandaşlığı kanununda düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır.

Doğumla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Kanunlarımıza göre Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.
Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Türk vatandaşı baba ile yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa uygun olarak soy bağı kurulmasını sağlayan babalığa hüküm, ana ve babanın evlenmesi veya tanıma yollarından biriyle Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlandığı takdirde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Türk Vatandaşlığını sonradan kazanma yolları

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile olur. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:

  • Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması,
  • Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması,
  • Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması,
  • Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.

Türk Vatandaşlığı Kazanma için yapılacak başvuruda izlenecek usul nedir

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında müracaat makamlarınca ön inceleme yapılarak;
a) Kendi milli kanununa, vatansızsa 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmayan,

b) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylularda beş yıl, Türk soylularda iki yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmayan,

c) Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı, tedavi amaçlı gibi nedenlerle ikamete bağlandığı anlaşılan,

ç) Herhangi bir suçtan dolayı yargılanan veya hükümlü ya da tutuklu olan,

d) Başvuru için gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen, Kişilerin başvurusu kabul edilmez.

Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılara Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapan avukatlardan hukuki yardım almalarını tavsiye ederiz. Türk Vatandaşlığı Kazanma ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Kazanmak için gerekli belgeler

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir ve yabancı hakkında inceleme ve araştırma yapılmak üzere Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilir:
a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3),

b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),

d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),

e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,

f) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak rapor,

g) Diğer belgeler,  Türk Vatandaşlığı Kazanma ile ilgili olarak Eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Türk vatandaşlığının istisnai yollardan kazanılması

Belirli şartların varlığı halinde yabancılar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranan diğer şartlara bakılmaksızın yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

Türk vatandaşı ile evlenen kişilerin Türk Vatandaşlığı Kazanması ile ilgili detaylar için Eskişehir vatandaşlık bürosuna ulaşabilirsiniz.

Evlan Edinme ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığı kazanabilir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.