Anlaşmalı boşanma davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davası Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 20 Nisan 2023 tarihinde yazıldı.

Anlaşmalı boşanma davası

Evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen eşlerin açabilecekleri boşanma davalarından biri de anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası Türk medeni kanunu 166. maddesinde düzenlenmiştir.

TMK madde 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.
Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için 1 yıllık şartın dolmuş olması aranır. Aksi halde dosya incelemeden reddedilecektir.

Eşlerin boşanmanın tüm hususlarında anlaşmış olması gerekir.
Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin boşanma kararının yanı sıra boşanmanın sonuçları olan mali konular ve müşterek çocuk var ise velayet ile nafaka konusudur. Herhangi bir konuda anlaşmazlık olması halinde yine anlaşmalı boşanma davası görülemeyecek ve çelişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Tarafların anlaşmalı boşanma davası için protokol hazırlaması ve bu protokolün mahkemece kabul edilmesi gerekir.
Taraflar anlaşmalı boşanma davası açarken anlaşmış oldukları tüm konuları içerir şekilde protokol hazırlayacak ve boşanma dava dilekçesinin ekinde sunması gerekmektedir. Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde hukuka aykırı madde olması halinde mahkeme davayı reddedecek veya tarafların kabul etmesi halinde madde içeriğini düzeltebilecektir.

Eşlerin duruşmaya gelerek protokol içeriğini kabul ettiklerini beyan etmesi gerekir.
Her ne kadar taraflar anlaşmalı boşanma davası açarken anlaşmalı boşanma davası açarken protokol örneğini sunmuş iseler de bu yeterli olmayıp eşlerin duruşma esnasında da mahkeme huzurunda hazır olarak protokol içeriğini kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Eşlerden birinin dava açması ve diğer eşin açılan davayı kabul etmesi gerekir. Boşanma davası her iki eş tarafınca açılması mümkün olmadığından eşlerden birinin davayı açması diğer eşin de davayı kabul etmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Eskişehir boşanma avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Kural olarak boşanma davalarında görevli ve yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yerinde bulunan Aile mahkemesi veya eşlerin son 6 ayda birlikte yaşadıkları yer Aile mahkemesidir. Ancak bu kural anlaşmalı boşanma davalarında geçerli değildir. Öyle ki anlaşmalı boşanma davası herhangi bir Aile Mahkemesinde açılabilirken eşlerin boşanma ve boşanmanın ferileri hakkında anlaştığı gibi boşanma davasının açılacağı yer mahkemesi konusunda da anlaşması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü?

Taraflar evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşmaları halinde boşanmaya bağlı konularda da anlaştıklarını protokol düzenleyerek mahkemeye sunacaklardır. Anlaşmalı boşanma prosedüründe değinilmesi zorunlu olan konular; velayet, maddi ve manevi tazminat talebi, iştirak ve yoksulluk nafakalarıdır. Yine bunlar ile birlikte taraflar gayrimenkul ya da menkule ilişkin devir şartları konusunda detaylı bir düzenleme yapması sonraki süreçte yaşanılacak sorunların önüne geçecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Süresi

Anlaşmalı boşanma davası davanın açıldığı mahkemenin yoğunluk durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ancak genelde 1 ay ile 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2015 Tarih ve 2015/19968 Esas – 2015/21895 Karar sayılı kararı “Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 12.08.2014 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2 maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.12.2018 Tarih ve 2018/6884 Esas – 2018/14951 Karar sayılı kararı “Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse diğer hususlarda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “Çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.”

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.