Eskişehir boşanma davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Eskişehir boşanma davası Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 26 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Eskişehir boşanma davası

Eskişehir boşanma davası avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Boşanma davası eşlerin evliliklerini bitirmek için açtıkları davadır. Artık bir arada yaşamaları mümkün olmayan eşler hukukumuza göre anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma davası aile mahkemesinde açılmaktadır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Eskişehir ilinde açılacak olan Eskişehir boşanma davası Eskişehir aile mahkemesinde açılmalıdır.

Eskişehir boşanma davası avukat ücreti 

Davalar ile ilgili her yıl Avukatlık Asgari Ücret tarifesi yayımlanmaktadır.  3 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan AAÜT’ye göre boşanma davası ücreti 9200 TL’dir. 2023 yılı  boşanma davası ücreti ile ilgili Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım?

Türk hukukuna göre eşler boşanma davasında avukat tutmak zorunda değildir ancak tarafların hak kaybına uğramaması adına mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davası uzun sürebilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında tanıkların dinlenmesi, gerekirse dosyanın bilirkişiye gönderilmesi gibi hususlar uzun sürebilmekte olup detaylı bilgi için Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası kaç günde biter?

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitmektedir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre bu süre 1 ile 4 hafta arasında sürebilmektedir. Tarafların anlaşmalı boşanması için tüm hususlarda anlaşmış olması gerekmektedir.  Eskişehir boşanma davası avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Nafaka miktarı ne kadar?

Tarafların boşanma davası açtığı esnada ve boşanmalarına karar verildikten sonra mahkeme tarafından belirli miktar nafaka ödenmesine karar verilebilir. Nafaka miktarı eşlerin kusur durumu ile gelirine ve ihtiyaçlara göre değişmektedir. Nafaka miktarı sabit bir miktar olmayıp her boşanan kişi nafaka ödemek zorunda da değildir. Konu ile ilgili Eskişehir boşanma davası avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/20235 E.  2013/6557 K. sayılı kararı;

Velayetleri davalı-davacı babaya verilen müşterek çocuklar için; kendisi de ekonomik yönden güçsüz olan davacı-davalı kadının tedbir ve iştirak nafakası ödemekle yükümlü tutulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Boşanma davası yetkili mahkeme neresidir?

Türk medeni kanunu’na göre boşanma davasın yetkili mahkeme;

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Buna göre Eskişehir ilinde ikamet eden eşler Eskişehir boşanma davasını Eskişehir aile mahkemesinde açması gerekmektedir.

Boşanma davasında çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanma davasında müşterek çocuğun velayeti ile ilgili mahkeme çocuğun üstün yararını gözetmektedir. Mahkeme çocuğun velayeti ile ilgili uzman kişilerden rapor alabilmektedir.  Nitekim konu ile ilgili olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/587 E.  2019/8485 K. sayılı kararı;

Çocuğun üstün yararının tespiti amacıyla düzenlenmiş bulunan dosyada mevcut uzman görüşleri dikkate alındığında; dava konusu küçüğün mevcut yaşam düzeni, anne ile kurduğu bağ, anneden ayrılmaya yönelik duyarlılığı, yaşı ve içinde bulunduğu gelişim döneminin özellikleri, anne varlığının küçüğün psiko-sosyal gelişimi açısından önemi, annenin sergilediği ebeveyn tutumu ve küçüğe yaklaşımı, küçüğün gelişimini destekleyici düzenlemeler yapma yönündeki çabası ve istekliliği, bu isteğindeki samimiyeti göz önüne alındığında velayetin anneye verilmesi gerekirken,… şeklindedir.

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/22880 E.  2017/1967 K. sayılı kararı;

Ortak çocuk 2005 doğumlu Y. E. idrak çağında olup mahkemece bizzat dinlenmiş ve babasının yanında kalmak istediğini belirtmiştir. Ayrıca 26/03/2015 tarihli uzman raporunda ortak çocuk Y. E.’nin velayetinin babaya verilmesi gerektiği hususunda görüş bildirilmiştir. Davalı babanın velayetten kaynaklanan görevlerini ihmal ettiğine dair bir delil ve olgu da bulunmamaktadır. O halde kardeşlerin ayrılmaması ilkesi de gözetilerek ortak çocuk Y. E.’nin velayetinin davalı babaya verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. şeklindedir.

Casus program kayıtları boşanma davasında kullanılabilir mi?

Bu ve benzeri sorularınız için mutlaka bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.  Yargıtay 2. hukuk dairesi 2015/26918  E. 2017/6688 K. sayılı kararı;

Kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ise de; tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflar ile toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde zina eyleminin ispatlanmış olduğunun anlaşılmasına göre,

Eskişehir boşanma davası

Eskişehir boşanma davası

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.